Raport Pentagonu z 2003 r.: Globalny kataklizm wywołany ‚nagłą zmianą klimatu’ prawdopodobny w ciągu 20 lat

Skrót artykułu The Guardian z 22 lutego 2004. Po czternastu latach nagła zmiana klimatu jest w toku. Dziennik milczy.

W ciągu najbliższych 20 lat zmiana klimatu może doprowadzić do globalnej katastrofy. Wojny i klęski żywiołowe pochłoną wiele milionów istnień ludzkich.

Tajny raport Pentagonu, którego upublicznienie wstrzymali najważniejsi urzędnicy obrony USA, został pozyskany przez dziennikarzy The Observer. Ostrzega on, iż główne europejskie miasta znajdą się pod wodą wskutek rosnącego poziomu mórz, a Wielka Brytania będzie doświadczać „syberyjskiego” klimatu przed rokiem 2020. Na całym świecie pojawią się konflikty nuklearne, ogromne susze, głód i powszechne zamieszki.

Dokument przewiduje, że nagła zmiana klimatu pogrąży planetę w anarchii. Kraje wykorzystają groźbę nuklearną, by zabezpieczyć kurczące się zaopatrzenie w żywność, wodę i energię. Skala zagrożenia dla stabilności cywilizacji wzrośnie niepomiernie i zdystansuje terroryzm – alarmują nieliczni eksperci, którzy zapoznali się z treścią dokumentu. „Zaburzenia i konflikty staną się endemicznymi cechami życia”, stwierdzają w podsumowaniu autorzy analizy. „Po raz kolejny wojna będzie definiować ludzkie życie”. Globalne ocieplenie „musi wyjść poza debatę naukową i uzyskać rangę zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego”. Scenariusz zbliżającej się destrukcyjnej zmiany klimatu jest „prawdopodobny i podważy bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych na sposoby, które wymagają natychmiastowego zgłębienia”.

Sporządzenie raportu zlecił wpływowy doradca obrony Andrew Marshall, który na przestrzeni minionych trzech dekad wywarł znaczący wpływ na myślenie wojskowe w USA. Wyniki analizy są upokarzające dla George’a W. Busha, który wielokrotnie negował istnienie zmiany klimatu. Eksperci nie mają wątpliwości, że ich lektura zaniepokoi prezydenta, który deklarował, iż obrona narodowa stanowi priorytet jego administracji.

W zeszłym tygodniu Biały Dom znalazł się pod ciężkim ostrzałem ze strony licznej rzeszy uznanych naukowców, która zarzuciła, że tendencyjnie wybiera te ustalenia badawcze, które pokrywają się z jego programem politycznym, odrzucając przy tym większość pozostałych, których nie aprobuje. Jeremy Symons – były informator z Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency EPA), który ujawnił jej upolitycznienie – podkreślił, iż czteromiesięczne tuszowanie raportu jest kolejnym przykładem na to, że Waszyngton usiłuje pogrzebać niebezpieczeństwa związane ze zmianą klimatu.

Klimatolodzy mają nadzieję, że Stany Zjednoczone podpiszą międzynarodowe traktaty mające na celu zredukowanie tempa globalnego ocieplenia. Profesor John Schellnhuber, były główny doradca ds. środowiska naturalnego w niemieckim rządzie i szef czołowej brytyjskiej grupy klimatologów z Centrum Badań nad Zmianą Klimatu im. Tyndalla, powiedział, że wewnętrzne obawy Pentagonu powinny stać się „punktem krytycznym” i katalizatorem, który zmusi Busha do zaakceptowania faktu, iż przeobrażenie klimatu jest zjawiskiem realnym i postępujacym. Bob Watson, główny naukowiec Banku Światowego i były przewodniczący Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, zaznaczył, że przerażające ostrzeżenia Pentagonu nie mogą być dłużej lekceważone. Kadra Departamentu Obrony USA nie składa się z liberałów – generalnie reprezentuje poglądy konserwatywne. Skoro zmiana klimatu zagraża bezpieczeństwu narodowemu i gospodarce, prezydent musi podjąć stosowne działania. Bush i jego świta słucha zazwyczaj dwóch grup: lobby naftowego i Pentagonu, wyjaśnił Watson.

Prezydent utrzymuje, że globalne ocieplenie jest mistyfikacją, a za Potomakiem Pentagon przygotowuje się do wojen klimatycznych. To dość niepokojące, że Bush zaczyna ignorować własne agencje rządowe w tej sprawie”, zauważył Rob Gueterbock z Greenpeace’u. Doug Randall z kalifornijskiej Sieci Biznesu Globalnego (Global Business Network) ostrzegł, że potencjalne skutki gwałtownej zmiany klimatu spowodują światowy chaos: „To przygnębiające. Mamy do czynienia z wyjątkowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ nie ma w nim wroga, w którego można wycelować broń, i nie ma kontroli nad samym zagrożeniem”. Zdaniem Randalla jest już prawdopodobnie za późno, aby zapobiec kataklizmowi. „Nie wiemy dokładnie, gdzie się znajdujemy w tym procesie. Może on rozpocząć się jutro i nie dostrzeżemy go przez następne pięć lat. Wydaje się oczywiste, że wskazane byłoby ograniczenie eksploatacji paliw kopalnych”, dodał.

Według Jeremy’ego Symonsa powiązania administracji Busha z sektorem energetycznym i koncernami naftowymi są kluczem do zrozumienia, dlaczego zmiana klimatu traktowana jest w Gabinecie Owalnym ze sceptycyzmem. „Ludzie prezydenta ignorują dowody, aby udobruchać garstkę firm energetycznych i naftowych,” wyjaśnił.

Departament Obrony USA, który dysponuje rocznym budżetem przekraczającym bilion dolarów, nie miał interesu w tym, by ograniczyć własne emisje gazów cieplarnianych.

Project CensoredPentagon największym niszczycielem środowiska naturalnego [Project Censored, 2.10.2010]

Departament Obrony USA ponosi winę za najpoważniejsze i najbardziej rozległe zanieczyszczenie planety, ale nikt tego faktu nie odnotowuje. Środowiskowa destrukcja powodowana przez amerykańskie wojsko nie budzi zainteresowania organizacji ekologicznych i nie jest przedmiotem dyskusji podczas konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu. Ten wyniszczający, udokumentowany wpływ obejmuje nieskrępowaną eksploatację paliw kopalnych, potężne emisje gazów cieplarnianych, a także regularne wprowadzanie radioaktywnych i toksycznych substancji chemicznych do powietrza, wody i gleby (m.in. zubożony uran, pestycydy, defolianty takie jak Agent Orange, ołów, pierwiastki promieniotwórcze z broni wyprodukowanej, testowanej i używanej; ilość toksycznych odpadów przewyższa łączną ich produkcję pięciu największych amerykańskich koncernów chemicznych).

Globalne działania armii USA (wojny, interwencje, tajne operacje, około tysiąc baz na całym świecie i sześć tysięcy obiektów w Stanach Zjednoczonych) nie są objęte amerykańskimi limitami emisji gazów cieplarnianych. Sara Flounders pisze: „Bez względu na obraną miarę Pentagon jest największym instytucjonalnym konsumentem produktów naftowych i energii w ogóle. Mimo to został zwolniony ze wszystkich międzynarodowych porozumień klimatycznych.” Według Barry’ego Sandersa, autora książki Zielona strefa: Środowiskowe koszty militaryzmu, „za największy pojedynczy atak na środowisko, na wszystkich nas na całym świecie, odpowiada jedna agencja: Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych.”

W całej swojej długiej historii militarnych przygotowań, działań i wojen armia USA nie została pociągnięta do odpowiedzialności za ich skutki, które uderzają w środowisko naturalne, narody i zwierzęta. W trakcie negocjacji Porozumień z Kioto w grudniu 1997 roku Stany Zjednoczone uzależniły ich podpisanie od spełnienia jednego warunku: zwolnienia wszelkich operacji wojskowych kraju, także w ramach ONZ i NATO, z pomiarów lub redukcji gazów cieplarnianych. Po zapewnieniu sobie tego odstępstwa administracja Busha ostatecznie odmówiła podpisania porozumień, a Kongres USA wprowadził kategoryczny przepis gwarantujący wykluczenie wojska z jakiejkolwiek redukcji zużywanej energii i kontroli emisji. Barack Obama przedłużył ten stan rzeczy podpisując stosowne rozporządzenie wykonawcze. Jednocześnie wezwał inne agencje federalne do podjęcia kroków w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do roku 2020. Jak informuje dziennikarka Johanna Peace, „Armia wykorzystuje 80% rządowego zapotrzebowania na energię.” […]

Tłumaczenie: exignorant

Reklamy
Opublikowano Klimat

Wojna zachodnich koncernów zbrojeniowych przeciwko dzieciom

Ofiary wojny w Jemenie.

Artykuł Vijay’a Prashada z 27 grudnia 2017.

Wojnę definiuje hałas. Porażający hałas. Dźwięki zdetonowanych bomb i wystrzałów, krzyków i bólu: są to współrzędne słuchowe pól bitewnych. Współczesnego frontu nie określa daleki dystans. Często znajduje się on w sercu miasta, gdzie wszelkiej maści kombatanci przemieszczają się do kolejnych zrujnowanych domów, aby zdobyć ulice i utrzymać kontrolę nad danym obszarem. Rodziny, które nie mogą uciec przed działaniami bojowymi, pozostają uwięzione w ich centrum. Straszliwe dźwięki stają się czymś normalnym, drgania ziemi zamieniają się w jeden z faktów codzienności. Nadano im zimne nazwy. Uwalniana gwałtownie energia dźwiękowa znana jest jako hałas impulsowy, zaś ofiara cierpi wskutek urazu akustycznego.

Gorsze są druzgocące odgłosy i siła ataków z powietrza. W oddali słychać ryk odrzutowców, gwizd spadających na ziemię bomb, huk niespodziewanej eksplozji, do której doszło tak blisko, że pomyślałeś o rychłej śmierci. Przerwa między gwizdem i gromem eksplozji przypomina opóźnienie między błyskawicą i grzmotem. Ta chwila to czas zaciśniętych zębów i modlitwy. Nikt, nawet najbardziej zacietrzewiony ateista, nie może poradzić sobie bez jakiegoś ‚boga’ w otoczeniu odgłosów wojny.

Rozsądek nie jest odruchem rządzącym w strefie walk. Podczas I wojny światowej w Europie kot o imieniu Felix był posłańcem, który biegał między niemieckimi i brytyjskimi okopami z przesłaniem nadziei – zapisanym na skrawku papieru, nadanym przez jednego żołnierza z klasy robotniczej do drugiego. Usłyszeli o tym oficerowie i zamiast uśmiechnąć się na widok uroczego stworzenia, wydali rozkaz jego rozstrzelania za zdradę. Angielski poeta Heathcote Williams napisał o tym „kocie pokoju” – jednej z piętnastu milionów unicestwionych w tej pożodze dusz – „o którym prawie się nie wspomina / ale którego krwawe ślady łap / są samotnym, kocim świadectwem / absurdu wojny”. To zaledwie jeden rodzaj absurdu, bo wojna sama w sobie – jak sugeruje Williams – jest absurdem.

Wojna wkrada się z porzuconych, polnych okopów do miast, gdzie niszczy światy cywilów. Bomby spadają z nieba, podczas gdy walczący ukrywają się w ruinach. Pomiędzy Dreznem, gdzie zrzucone przez aliantów ładunki zapalające pozbawiły życia dziesiątki tysięcy niemieckich cywilów w 1945 roku, a operacją Feniks w Wietnamie, gdzie wojska amerykańskie i ich sojusznicy z południa uśmiercili setki tysięcy cywilów w latach 1968–1972, idea masowego mordowania poprzez naloty lub egzekucje została znormalizowana. Obecnie za naturalną uznaje się sytuację, w której armie przekraczają granice kraju i bombardują go zaciekle lub wjeżdżają do miast i wiosek, aby likwidować domniemanych sympatyków wroga. Tak wygląda dzień powszedni w Afganistanie.

Wojna przeciwko dzieciom

Pośród tej normalności trwają dzieci – wiele z nich nie tylko dorasta z okrutną kakofonią detonowanych bomb, lecz także z okrutnymi obrazami śmierci, które oglądają zanim ich życie zdąży rozpocząć się tak naprawdę. Całe generacje Afgańczyków przyszły na świat w towarzystwie wszechobecnej śmierci. Pokolenie w Iraku, w Syrii, w Libii, w zdewastowanych częściach regionu Wielkich Jezior Afrykańskich, czy na okaleczonych obszarach Birmy, aż za dobrze zna jazgot broni maszynowej i woń zmasakrowanych zwłok. Dzieci często doświadczają nieznośnie głośnych dni i nocy. Tę traumę odzwierciedlają rysunki wykonane przez małoletnich mieszkańców obozów dla uchodźców. Wybuchy i ich rozbłyski przedstawiane są zawsze w dużej skali. Niemożność odwzorowania na papierze hałasów staje się dla małych artystów oczywista. Ale to właśnie one są główną składową ich gehenny.

UNICEF (Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci) poinformował, że rozprzestrzenianie śmiercionośnej broni – z minami przeciwpiechotnymi włącznie – wywiera wpływ na egzystencję ponad 220.000 dzieci we wschodniej Ukrainie. „Jest niedopuszczalne, że miejsca, w których dzieci mogły bawić się bezpiecznie niecałe cztery lata temu, są teraz pełne zabójczych materiałów wybuchowych”, powiedziała Giovanna Barberis, szef UNICEF-u na Ukrainie. W każdym tygodniu zabijają one jedno ukraińskie dziecko. Parę dni po tym, jak UNICEF podał te liczby do publicznej wiadomości, rząd Stanów Zjednoczonych postanowił ‚wesprzeć’ środkami bojowymi rząd Ukrainy. Amerykańscy handlarze bronią zarobią na tej transakcji blisko 42 miliony dolarów. Najprawdopodobniej podsyci ona konflikt, który wymaga negocjowanego porozumienia, a nie dalszej walki.

Przedstawiciel UNICEF-u w Jemenie Merritz Rilano powiedział, że panujące w tym kraju warunki są okropne – milion dzieci zaraziło się cholerą. Uderzające jest to, iż 80% ludności jemeńskiej potrzebuje natychmiastowej pomocy humanitarnej. Położenie najmłodszych jest szczególnie dramatyczne. Geert Cappelaere, dyrektor regionalny UNICEF-u, alarmował w listopadzie 2017: „Dla dzieci Jemen jest jednym z najbardziej koszmarnych miejsc na Ziemi”. Głód, cholera i naloty: nie ma gorszego losu. Mimo to Zachód nadal zbroi Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie – kraje prowadzące jemeńską wojnę. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone są kluczowymi militarnymi zaopatrzeniowcami państw Zatoki, które kontynuują ten ludobójczy konflikt.

Handlarze śmiercią

Wszystkie te informacje martwią i konsternują. Przytoczone wojny są tak odległe od prozy życia ludzi na Zachodzie – zagubionych w obliczu złożoności polityki w Jemenie i na Ukrainie, żądnych prostych rozwiązań, zdeprymowanych skalą problemów. „Co to ma wspólnego ze mną?”, pyta niewinny człowiek z Zachodu? „Przecież nie jestem ani autorem tych konfliktów, ani ich beneficjentem”. Przeciętny obywatel ma rację. Odpowiedzialność za te okrucieństwa z pewnością nie spoczywa bezpośrednio na nim. Winę ponoszą liderzy sektora  zbrojeniowego, których większość ma swoje siedziby na Zachodzie, którzy w ciągu ostatnich dekad wycisnęli z wojen biliony dolarów zysku.

Najnowszy raport Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem w Sztokholmie (SIPRI) pokazuje – niezaprzeczalnie – że powszechnie szanowani producenci broni zbijają fortunę na krwawych konfliktach. Koncern Lockheed Martin, czołowy diler na świecie, osiągnął w 2016 sprzedaż w wysokości 40.8 miliarda dolarów – o 10.7% większą niż w 2015. Na kolejnych miejscach uplasował się Boeing, do którego kasy wpłynęło 29.5 miliarda dolarów, oraz Raytheon, który zgarnął 23 miliardów dolarów. Centrala każdej z tych firm znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Wytwórcy amerykańscy odnotowali w 2016 wzrost o 4% – to dodatkowe 217.2 miliarda dolarów. Ich udział w całkowitej sprzedaży globalnej 100 najlepszych korporacji ‚obronnych’ to aż 58%. Inni rekordziści to BAE z Wielkiej Brytanii (23 miliardy dolarów) i Northrup Grumman z USA (21.4 miliarda dolarów).

Zachodnie firmy są zdecydowanie największymi dostawcami przemocy na świecie. Przekazują arsenały krajom, których nie stać na ich zakup, które pogrążone są w bratobójczych wojnach. Siedmiu z dziesięciu absolutnych potentatów na rynku zbrojeniowym to gospodarcze filary Stanów Zjednoczonych, pozostałe płacą podatki w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji lub mają status konsorcjum wielonarodowego (Airbus). Państwa te prawią w ONZ kazania o amoralności wojennej agresji i potrzebie jej uniknięcia – tymczasem dostarczają amunicję każdej ze stron konfliktu i zarabiają na niewyobrażalnym cierpieniu.

Bezsilność

Afgańskie maluchy grają w grę o nazwie orzeł (aaqab). Dzieci są ptaszkami, być może gołębiami. Jedno z nich jest orłem, który poluje na resztę. Nad rozbrykaną gromadką przeleciał Predator – dron zbudowany przez firmę General Atomics z San Diego (46. na liście zbrojeniowych gigantów). Prawdziwy drapieżca. Prawdziwe gołębie. Dzieci mówią, że znają dźwięk bezzałogowego samolotu, brzęczenie jego śmigieł, zapach niebezpieczeństwa w powietrzu.

Słychać piosenkę. Nazia Iqbal śpiewa: „Moja miłości, jesteś daleko ode mnie. Drony biorą cię na cel. Jestem bezradny. Nie mogę ich powstrzymać. Łzy kapią z oczu mych, niczym źródlane krople”.

Amerykańska kampania w Afganistanie trwa już ponad szesnaście lat. Kraj został zdewastowany przez ogromną ilość broni. Wojna wniknęła w system nerwowy Afgańczyków, stała się czymś normalnym i wiecznym. Kilka pokoleń nie wyobraża sobie bez niej życia. Zadomowiła się w piosenkach i zabawach. Oto cena, jaką płacą na całym świecie zwykli ludzie za profity handlarzy śmiercią.

Tłumaczenie: exignorant

Opublikowano Imperialne wojny, militaryzm i terror państwowy

Dzieci Pacyfiku: Psychologiczne skutki zmiany klimatu

Mieliśmy wrażenie, że uderzyła w nas bomba nuklearna”. Henry Afable, mieszkaniec Filipin o tajfunie Haiyan z 2013 roku

Ofiary cyklonu Pam w Vanatu.

Artykuł Lin Taylor z 10 grudnia 2017.

Za każdym razem, gdy nastolatek Freddy Sei słyszy grzmoty piorunów, obserwuje ulewne deszcze chłoszczące ziemię lub silne wiatry targające palmami, opanowuje go strach. 15-latek mieszka w Vanuatu, wyspiarskim kraju na Pacyfiku, który dwa lata temu został spustoszony przez potworny cyklon Pam. Freddy pamięta zdmuchnięte chaty, zatopioną rodzinną wioskę. „Bałem przerażony, ponieważ wiatry po prostu porwały domy, a rzeka wstąpiła z brzegów”, powiedział Freddy, korzystając z asysty tłumacza. „Boję się, że nocna powódź wedrze się do domu i mnie zabierze. To jedna z moich największych obaw”, dodał filigranowy nastolatek, członek blisko 200-osobowej nadmorskiej społeczności w South River na wyspie Erromango – nękanej przez powodzie, osunięcia ziemi i przypływy podnoszących się mórz.

Klęski żywiołowe, które regularnie uderzają w nisko położone pacyficzne wyspy, pozostawiają trwałe urazy psychiczne u dzieci. Ekspert medyczny opisuje tę sytuację jako „tykającą bombę zegarową”. Raport Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego (American Psychological Association – APA) ujawnił, że liczba przypadków zespołu stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder – PTSD), depresji, stanów lękowych i samobójstw wzrasta gwałtownie w ślad za ekstremalnymi wydarzeniami pogodowymi. Ludzie, którzy przeżyli serię katastrof, mają poważne problemy natury psychicznej, napisało APA. Jednak najbardziej cierpią najmłodsi. „Po zdarzeniach klimatycznych dzieci zdradzają poważniejsze symptomy niż dorośli. Podobnie jak w przypadku doświadczeń natury fizycznej, traumatyczne doznania psychiczne mogą wywrzeć trwały wpływ na całe życie, a nawet zaburzyć proces rozwoju umysłowego”, czytamy w raporcie.

Ponieważ zmiana klimatu zwiększa częstotliwość i skalę klęsk żywiołowych, kondycja psychiczna dzieci będzie się pogarszać, powiedziała Sisilia Siga z Empower Pacific, placówki na Fidżi zapewniającej usługi w zakresie zdrowia psychicznego. „Postępująca zmiana klimatu spotęguje kryzys. Zwłaszcza wśród dzieci, ponieważ jest im trudno poradzić sobie ze wszystkim, co się wokół nich dzieje”. Siga opiekowała się w zeszłym roku mieszkańcami obszarów nadmorskich po cyklonie Winston, najintensywniejszej burzy, jaka kiedykolwiek nawiedziła półkulę południową – w Fidżi zabiła co najmniej 43 osoby i pozbawiła domów dziesiątki tysięcy ludzi. Dzieci doświadczyły tak poważnej traumy, że potem nie były w stanie pływać w morzu, a kiedy wiały silne wiatry lub miał miejsce przypływ, dręczyły je koszmarne retrospekcje.

Psycholożka Loyda Santolaria, która odwiedzała strefy katastrof takich jak trzęsienie ziemi na Haiti w 2010 roku, twierdzi, iż po klimatycznym kataklizmie dzieci często pozostawione są samym sobie, ponieważ rodzice zajęci są zdobywaniem żywności i znalezieniem schronienia. „Rodzice nie radzą sobie z pokłosiem żywiołu i potrzebami psychologicznymi dzieci”, stwierdziła Santolaria, która współpracuje obecnie w Vanuatu z agencją CARE International. Wiele młodocianych ofiar dorośnie w niewiedzy, jak poradzić sobie z tymi traumatycznymi emocjami – będą one bardziej podatne na skutki stresujących okoliczności. Może to ostatecznie prowadzić do przemocy, depresji, zażywania narkotyków, a nawet samobójstw, ostrzegła Alex Pheu, pielęgniarka psychiatryczna zatrudniona w Port Vili, stolicy Vanuatu.

Przypomina to tykającą bombę zegarową. Są to ludzie okaleczeni na całe życie”, wyjaśniła Pheu. „(Dzieci) uczą się z tym żyć, dopóki ktoś nie popełni samobójstwa – np. powiesi się na drzewie, co się zdarza”. W regionie Pacyfiku specjaliści ds. zdrowia psychicznego stanowią nieliczną grupę. Pheu wytłumaczyła, iż konieczne jest szkolenie mieszkańców małych miejscowości z psychologicznej „pierwszej pomocy” – umiejętności wykrywania oznak depresji lub lęków, zanim przeobrażą się w pełnoobjawowy problem. „Zapobieganie i wykrywanie – to najważniejszy cel, do którego powinniśmy dążyć”, powiedziała. „Jednak zawsze reagujemy zbyt późno i kiedy staramy się interweniować i leczyć, jest to bardzo, bardzo trudne”. Jeśli chodzi o dzieci takie jak Freddy, mieszkające na wyspie, to myślą one o przetrwaniu kolejnego cyklonu. „Zmiana klimatu przyspiesza”, powiedział chłopiec. „Jestem przerażony, bo może nadejść kolejna powódź”.

Tłumaczenie: exignorant

Reklamy
Opublikowano Klimat, Poza nadzieją

Uciszając głosy sprzeciwu

Życzę Drogim Czytelniczkom i Czytelnikom spokojnego, radosnego świętowania.

Esej Chrisa Hedgesa z 17 września 2017.

„Drzewo wiedzy”, autor: Mr Fisk

Elity władzy, które rozumieją, że panująca ideologia globalnego kapitalizmu korporacyjnego i ekspansji imperialnej utraciła moralną i intelektualną wiarygodność, zorganizowały kampanię, by zlikwidować medialne platformy goszczące ich krytyków. Przeprowadzane w jej ramach ataki obejmują umieszczanie na czarnej liście, cenzurę i oczernianie dysydentów jako agentów Rosji i szerzycieli „fałszywych wiadomości” (ang. fake news).

Żadna dominująca klasa społeczna nie zdoła długo utrzymać kontroli, gdy zwietrzeje wiarygodność idei uzasadniających jej istnienie. W tym momencie zmuszona jest uciekać się do niewyrafinowanych form przymusu, zastraszania i cenzury. Ten ideologiczny upadek Stanów Zjednoczonych uczynił nas, przeciwników korporacyjnego państwa, potężnym zagrożeniem. Stało się tak nie dlatego, że docieramy do dużej liczby ludzi czy rozpowszechniamy rosyjską propagandę. Przyczyna jest inna: włodarze nie posiadają już uzasadnionego kontrargumentu.

Elity stają w obliczu nieprzyjemnego wyboru. Mogą narzucić surowe kontrole w ochronie status quo lub zwrócić się w stronę socjalizmu, aby złagodzić efekty rosnącej niesprawiedliwości ekonomicznej i politycznej, która dotyka większość społeczeństwa. Jednakże zwrot w lewo, czyli przywrócenie i rozszerzenie zniszczonego programu Nowy Ład, ograniczyłby korporacyjną władzę i korporacyjne zyski. Zamiast tego elity, w tym przywódcy Partii Demokratycznej, postanowiły przerwać debatę publiczną. Taktyka, której używają, jest tak stara, jak państwo – napiętnowanie krytyków jako zdrajców w służbie wrogiego, obcego mocarstwa. W ten sposób oczerniono dziesiątki tysięcy ludzi sumienia podczas Czerwonej paniki lat dwudziestych i pięćdziesiątych [minionego stulecia]. Obecna, hiperboliczna i nieustająca fiksacja na Rosji, przyjęta z entuzjazmem przez „liberalne” media, przykładowo New York Timesa i MSNBC, spuściła ze smyczy coś, co niektórzy określają mianem zaraźliwego „nowego Makkartyzmu”.

Korporacyjne elity nie truchleją przed Rosją. Nie upubliczniono żadnych dowodów na to, iż kraj ten przechylił szalę zwycięstwa w wyborach prezydenckich na korzyść Donalda Trumpa. Rosja najwyraźniej nie zamierza też konfrontować się militarnie ze Stanami Zjednoczonymi. Jestem pewien, że usiłuje mieszać się w sprawy USA, tak jak robił i robi to Waszyngton, chociażby finansując potajemnie Borysa Jelcyna, którego zakończona sukcesem kampania prezydencka z 1996 roku kosztowała 2.5 miliarda dolarów – znaczna część tej kwoty pochodziła pośrednio z kasy amerykańskiego rządu. W dzisiejszym środowisku medialnym Rosja służy za pretekst. Państwo korporacyjne wyprowadzane jest z równowagi przez media udzielające głosu oponentom korporacyjnego kapitalizmu, aparatu bezpieczeństwa i inwigilacji oraz imperializmu – należy do nich RT America.

Moje programy na RT America z cyklu On Contact, podobnie jak moje felietony na portalu Truthdig, wzmacniają przekaz dysydentów takich jak Tariq Ali, Kshama Sawant, Mumia Abu-Jamal, Medea Benjamin, Ajamu Baraka, Noam Chomsky, Dr. Margaret Flowers, Rania Khalek, Amira Hass, Miko Peled, Abby Martin, Glen Ford, Max Blumenthal, Pam Africa, Linh Dinh, Ben Norton, Eugene Puryear, Allan Nairn, Jill Stein, Kevin Zeese i innych. Gdyby media publiczne funkcjonowały prawidłowo, a prasa komercyjna była wolna od korporacyjnej kontroli, ludzie ci byliby częścią dyskursu toczącego się w nurcie głównym. Nie można ich kupić. Odznaczają się prawością, odwagą i często geniuszem. Są uczciwi. Z tych właśnie powodów korporacyjne państwo traktuje ich jako bardzo niebezpiecznych.

Pierwsza i najbardziej zabójcza kanonada w wojnie z opozycją zagrzmiała w 1971 roku, kiedy Lewis Powell, prawnik korporacyjny, a później sędzia Sądu Najwyższego, napisał i rozprowadził wśród liderów biznesu notatkę zatytułowaną „Atak na amerykański system Wolnej Przedsiębiorczości”. Posłużyła ona za strategiczną podstawę korporacyjnego zamachu stanu. Zgodnie z rekomendacją Powella koncerny zainwestowały setki milionów dolarów w zmasowane natarcie, opłacając pro-biznesowych kandydatów politycznych, realizując kampanie przeciwko liberalnemu skrzydłu Partii Demokratycznej i prasie oraz tworząc instytucje takie jak Okrągły Stół Biznesu (Business Roundtable), Fundacja Dziedzictwo (The Heritage Foundation), Instytut Manhattan (Manhattan Institute), Instytut Cato (Cato Institute), Obywatele na rzecz Zdrowej Gospodarki (Citizens for a Sound Economy), Towarzystwo Federalistyczne (Federalist Society) i Poprawność w Środowisku Akademickim (Accuracy in Academia). Autor argumentował, iż korporacje muszą finansować działania mające na celu marginalizację lub uciszenie tych, którzy na „kampusach uczelni, ambonach, w mediach oraz czasopismach intelektualnych i literackich” promują wrogość wobec interesów korporacyjnych.

Powell zaatakował Ralpha Nadera. Lobbyści podbili Waszyngton i stolice wszystkich stanów. Zaprzestano kontroli regulacyjnych. Dokonane zostały cięcia podatków dla korporacji i bogaczy, czego kulminacją był de facto bojkot podatkowy. Zniesiono bariery handlowe, zniszczono bazę produkcyjną kraju. Programy socjalne zostały okrojone, podobnie jak fundusze na infrastrukturę, od dróg i mostów po biblioteki publiczne i szkoły. Ochronę dla robotników zwyczajnie wypatroszono. Płace spadły lub uległy stagnacji. Budżet wojskowy i organów bezpieczeństwa wewnętrznego nadmuchano do granic absurdu. Faktyczna czarna lista została wykorzystana – szczególnie na uniwersytetach i w prasie – do zdyskredytowania intelektualistów, radykałów i aktywistów, którzy potępili zarówno ideę narodu klęczącego przed dyktatem rynku, jak i zbrodnie imperializmu. Jedne z najbardziej znanych postaci – m.in. Howard Zinn, Noam Chomsky, Sheldon Wolin, Ward Churchill, Ralph Nader, Angela Davis i Edward Said – mogły egzystować jedynie na marginesie społeczeństwa, często poza instytucjami, a wiele z nich z trudem wiązało koniec z końcem.

Krach finansowy roku 2008 nie tylko spustoszył globalną gospodarkę, lecz także obnażył kłamstwa propagowane przez zwolenników globalizacji. Do najczęściej powtarzanych należały: pensje robotników wzrosną, demokracja rozprzestrzeni się po całym świecie, przemysł technologiczny zastąpi sektor produkcyjny jako główne źródło dochodu pracowników, klasa średnia przeżyje rozkwit, a społeczności globalne będą prosperować szczęśliwie. Po 2008 stało się jasne, że „wolny rynek” jest blagą, ideologią zombie, za pośrednictwem której drapieżni kapitaliści niszczą robotników i społeczności, zaś strumień aktywów odprowadzany jest do górnego 1% najzamożniejszych. Niekończące się wojny, toczone głównie po to, by wzbogacać przemysł zbrojeniowy i zwiększać potęgę armii, są daremne i nie służą narodowym interesom. Deindustrializacja i programy oszczędności fiskalnych zubożyły klasę robotniczą i wyrządziły nieodwracalne szkody gospodarce.

Politycy establishmentu z dwóch dominujących partii – każdy z nich w służbie korporacyjnej władzy, każdy z nich odpowiedzialny za erozję swobód obywatelskich i finansową zapaść kraju – nie są już w stanie użyć polityki tożsamości i wojen kulturowych, aby zyskać poparcie. Doprowadziło to w ostatniej kampanii prezydenckiej do buntu zwolenników Berniego Sandersa, który został zdławiony przez Partię Demokratyczną, i zwycięstwa Donalda Trumpa.

W 2008 roku fala niechęci do obu partii zaniosła Baracka Obamę do Białego Domu, gdzie spędził osiem lat dokonując aktu zdrady zaufania, jakim obdarzyła go opinia publiczna. Uderzenie Obamy w swobody obywatelskie, włącznie z wykorzystaniem ustawy o szpiegostwie do ścigania informatorów, było jeszcze bardziej destrukcyjne niż w przypadku George’a W. Busha. Przyspieszył napaść na edukację publiczną poprzez prywatyzuję szkół, zwiększył skalę wojen na Bliskim Wschodzie, w tym naloty z udziałem dronów, wprowadził mało znaczące reformy w zakresie ochrony środowiska, zignorował trudną sytuację klasy robotniczej, deportował więcej ludzi niż inni prezydenci, narzucił sponsorowany przez korporacje program opieki zdrowotnej, który był pomysłem prawicowej Fundacji Dziedzictwo, i zabronił Departamentowi Sprawiedliwości ścigania bankierów i graczy instytucjonalnych, którzy zafundowali przekręt z derywatami i napompowali rynek nieruchomości, co uwarunkowało krach finansowy w 2008. Wzorem Billa Clintona Obama uosabiał bankructwo Partii Demokratycznej. Clinton prześcignął późniejsze „osiągnięcia” Obamy – dał nam Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu (NAFTA), demontaż systemu opieki społecznej, deregulację branży usług finansowych i ekspansję więziennictwa. Osłabił też rolę nadzorczą Federalnej Komisji ds. Komunikacji – zmiana ta pozwoliła garstce korporacji kupić informacyjny mainstream.

Pod koniec prezydentury Obamy państwo korporacyjne tonęło w głębokim kryzysie. Powszechnie znienawidzone, stawało się podatne na ataki osób, które zepchnęło na pobocze. Najbardziej odsłonięty był establishment Partii Demokratycznej, który twierdzi, iż broni praw pracowniczych kobiet i mężczyzn oraz stoi na straży wolności obywatelskich. Stąd gorliwość Partii Demokratycznej w dyskredytowaniu krytyków jako marionetek Moskwy i formułowaniu zarzutu, że to rosyjska ingerencja spowodowała jej wyborczą porażkę.

W styczniu pojawił się raport o Rosji opracowany przez Biuro Dyrektora Wywiadu Narodowego. Siedem z 25 stron poświęcono stacji RT America i jej wpływowi na rezultat wyścigu o fotel prezydenta. Według autorów „Podczas kampanii prezydenckich poprzedzających amerykańskie prawybory i wybory powszechne w 2017 rosyjskie media opiniowały przychylnie o prezydencie-elekcie Trumpie, wypowiadając przy tym konsekwentnie negatywne sondy na temat sekretarz [Hillary] Clinton”. Takiego wrażenia nie odniósłby nikt po obejrzeniu moich wywiadów na RT, w których bezkompromisowo rozprawialiśmy się z Trumpem i Clinton, czy programów Eda Schultza, byłego gospodarza cyklu komentarzy na MSNBC, który teraz ma własną serię na RT. Raport próbuje też przedstawić RT America jako kanał o ogromnej medialnej randze i zasięgu, jakimi nie dysponuje.

W celu zaakcentowania rzekomego ‚braku demokracji’ w Stanach Zjednoczonych RT nadawała, była gospodarzem i reklamowała debaty kandydatów mniejszych partii oraz emitowała reportaże wspierające ich agendę polityczną”, czytamy w raporcie, który trafnie podsumowanie problematykę poruszaną w moim programie. „Prowadzący RT twierdzili, iż amerykański system dwupartyjny nie reprezentuje poglądów co najmniej jednej trzeciej populacji kraju i jest ‚hucpą’”.

W dalszej części dokumentu napisano: „W raportach RT często charakteryzuje się Stany Zjednoczone jako ‚państwo inwigilacji’ i domniemanego, powszechnego naruszania wolności obywatelskich, brutalności policji i wykorzystywania dronów. RT koncentruje się również na krytyce amerykańskiego systemu gospodarczego, amerykańskiej polityki walutowej, rzekomej chciwości Wall Street i długu publicznego USA. Niektórzy dziennikarze RT porównali Stany Zjednoczone do Imperium Rzymskiego i prognozowali, że korupcja w rządzie i ‚korporacyjna chciwość’ skończą się finansowym upadkiem USA”.

Czy korporacyjne państwo jest aż tak tępe, by sądzić, iż amerykańska opinia publiczna nie doszła do tych oczywistych wniosków o kondycji narodu samodzielnie? Czy właśnie to definiuje ono jako „fałszywe wiadomości”? Najważniejsze pytanie brzmi: Czy nie jest to przypadkiem prawda, której nie chcą prezentować nadworni stenografowie w mainstreamowej prasie i nadawcy publiczni, zależni od takich źródeł finansowania jak bracia Koch? I czy faktycznie nie ta prawda przeraża ich najbardziej? Abby Martin i Ben Norton rozszarpali na strzępy zakłamanie twórców raportu i mediów korporacyjnych w odcinku On Contact pt. „Goście Abby Martin i Ben Norton mówią o rzeczywistych intencjach raportu wywiadu na temat rosyjskiego hakowania”.

W listopadzie 2016 roku Washington Post doniósł o czarnej liście opublikowanej przez szemrany i anonimowy portal PropOrNot. Składała się z 199 witryn internetowych, które PropOrNot bez żadnych dowodów oskarżył o „skrupulatne powtarzanie rosyjskiej propagandy”. Ponad połowę zestawienia tworzyły strony spiskowe o sympatiach skrajnie prawicowych. Ale około 20 pozycji okupowali głowni nadawcy lewicowi, w tym AlterNet, Black Agenda Report, Democracy Now!, Naked Capitalism, Truthdig, Truthout, CounterPunch i World Socialist Web Site. Czarną listę i kłamliwe zarzuty o dystrybucję „fałszywych wiadomości” w imieniu Rosji powielił Washington Post w tekście pt. „Rosyjskie wysiłki propagandowe pomogły rozpowszechnić ‚fałszywe wiadomości’ podczas wyborów, mówią eksperci”. Reporter Craig Timberg podkreślił, że według „niezależnych badaczy, którzy śledzili te operację” rosyjska propaganda miała „ukarać demokratkę Hillary Clinton, pomóc republikaninowi Donaldowi Trumpowi i podkopać wiarę w amerykańską demokrację”. W grudniu zeszłego roku felietonista Truthdig Bill Boyarsky napisał dobry artykuł o tajnej organizacji PropOrNot.

Jeff Bezos, właściciel Washington Post, a także założyciel i dyrektor generalny Amazonu, zawarł z CIA kontrakt o wartości 600 milionów dolarów. Google ma równie głęboką relację z państwem bezpieczeństwa i inwigilacji – sprzymierzony jest z elitami. Amazon usunął niedawno ponad 1 000 negatywnych recenzji nowej książki Hillary Clinton pt. „What Happened”. Skutek był taki, iż widniejąca na Amazonie ocena publikacji skoczyła z 2 1/2 do pięciu gwiazdek. Czy korporacje pokroju Google’a i Amazonu stosują cenzurę na życzenie rządu USA? A może stanowi ona ich niezależny wkład w ochronę korporacyjnego państwa?

W imię zwalczania inspirowanych przez Rosję „fałszywych wiadomości” Google, Facebook, Twitter, New York Times, Washington Post, BuzzFeed News, Agence France-Presse i CNN wprowadziły w kwietniu nadzorowane przez „recenzentów” algorytmy/filtry, które polują na kluczowe słowa i frazy, m.in. „armia USA”, „nierówność” i „socjalizm”, wraz z nazwiskami takimi jak Julian Assange i Laura Poitras, dokumentalistka. Ben Gomes, wiceprezes Google ds. inżynierii wyszukiwania, twierdzi, że Google zgromadził około 10 000 „recenzentów”, aby ustalić „jakość” i wiarygodność stron internetowych. Od chwili wprowadzenia algorytmów internauci posługujący się Google’m są przekierowywani z witryn takich jak Truthdig do publikacji mainstreamowych, np. New York Timesa. Organizacje i korporacje informacyjne, które narzucają tę cenzurę, mają silne powiązania z Partią Demokratyczną. Kibicują one amerykańskim projektom imperialnym i globalnemu kapitalizmowi. Jako że walczą o byt w nowym środowisku medialnym, mają ekonomiczną motywację, by uczestniczyć w polowaniu na czarownice.

World Socialist Web Site (WSWS) podała w lipcu, że jej łączna liczba „wyświetleń” – linków eksponowanych przez Google w odpowiedzi na wyszukiwanie – zmniejszyła się dramatycznie zaraz po aktywacji algorytmów. W tym samym raporcie ujawniono, iż witryny „uznane za ‚fałszywe wiadomości’ przez zdyskredytowaną czarną listę [PropOrNot], przedrukowaną przez Washington Post … odnotowały spadek w rankingu globalnym. Średnia redukcja zasięgu wszystkich tych stron wynosi 25 procent”.

Kolejny artykuł WSWS z tego samego miesiąca – „Google manipuluje wyszukiwaniami, aby zablokować dostęp do World Socialist Web Site” – stwierdził:

W maju wyszukiwania w Google’u, które zawierały słowo ‚wojna’, wygenerowały 61 795 wyświetleń WSWS. W lipcu liczba ta spadła o około 90 procent – do 6 613.

Hasło ‚wojna koreańska’ dało w maju wynik 20 392 wyświetleń. W lipcu wyszukiwanie identycznych słów nie przyniosło nawet pojedynczego wyświetlenia WSWS. Hasło ‚wojna z Koreą Północną’ dało w maju 4 626 wyświetleń. W lipcu wynik tego samego wyszukiwania nie wygenerował żadnych wyświetleń WSWS. ‚Wojna Indie Pakistan’ przyniosła w maju 4 394 wyświetlenia. W lipcu rezultat ponownie wynosił zero. Natomiast ‚wojna nuklearna 2017’ miała w maju 2 331 wyświetleń, zaś w lipcu żadnego.

Przytoczmy kilka innych wyszukiwań: ‚WikiLeaks’ spadło z 6 576 wyświetleń do zera, ‚Julian Assange’ z 3701 do zera, ‚Laura Poitras’ z 4 499 do zera. Słowa ‚Michael Hastings’ – reporter, który zginął w 2013 roku w podejrzanych okolicznościach – dało w maju 33 464 wyświetlenia, natomiast w lipcu było ich tylko 5 227.

Oprócz geopolityki WSWS regularnie porusza w swoich komentarzach szeroki zakres zagadnień społecznych, których znaczna część odnotowała strome spadki w wynikach wyszukiwania. Liczba wyświetleń hasła ‚kartki żywnościowe’, ‚zwolnienia Forda’, ‚magazyn Amazonu’ i ‚sekretarz edukacji’ zmniejszyła się z ponad 5 000 wyświetleń w maju do zera w lipcu”.

Insynuowanie lewicowym platformom nadawczym zmowy z Rosją sprawiło, iż teoretycznie podpadają one – wraz z piszącymi dla nich dziennikarzami – pod ustawę o szpiegostwie oraz ustawę o rejestracji obcych agentów, która wymaga, aby Amerykanie pracujący na rzecz podmiotu zagranicznego zgłosili się jako obcy agenci.

Ostatnią salwę oddano w zeszłym tygodniu. Miała najbardziej złowieszczy charakter. Departament Sprawiedliwości wezwał RT America i jej „współpracowników” – co najpewniej obejmuje mnie i moich kolegów – do zarejestowania się na mocy ustawy o obcych agentach. Bez wątpienia korporacyjne państwo wie, że większość z nas zignoruje wydaną dyspozycję. Oznacza to naszą eksmisję z anteny. Takiego zamiaru się spodziewam. Rząd nie poprzestanie na RT. FBI zostało upoważnione do wskazania, kto jest „prawowitym” dziennikarzem, a kto nie. Pozwoli to agencji zdziesiątkować lewicę.

Mamy tu do czynienia z wojną idei. Państwo korporacyjne nie może w tej rywalizacji konkurować uczciwie. Zrobi więc to, co robią wszystkie despotyczne reżimy – wykorzysta masową inwigilację, kłamstwa, czarne listy, bezpodstawne oskarżenia o zdradę, ostrą cenzurę i ostatecznie przemoc.

Chris_hedgesChris Hedges: krytyk społeczny, ekspert z zakresu polityki i społeczeństw obu Ameryk i Bliskiego Wschodu. Jako dziennikarz, pisarz i korespondent wojenny (spędził 20 lat w 50 krajach Ameryki Centralnej, Afryki, Bliskiego Wschodu i Bałkanów) otrzymał wiele nagród m.in. Pulitzer Prize (Nagroda Pulitzera) oraz Global Award for Human Rights Journalism (Globalna Nagroda za Dziennikarstwo w Obronie Praw Człowieka) przyznawaną przez Amnesty International. Wybrane książki: „What Every Person Should Know About War” („Co każda osoba powinna wiedzieć o wojnie”), „War Is A Force That Gives Us Meaning” („Wojna jest siłą, która nadaje nam znaczenie”), „American Fascists: The Christian Right and the War on America” („Amerykańscy faszyści: chrześcijańska prawica i wojna z Ameryką”), „Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle” („Imperium iluzji: koniec piśmienności i triumf widowiska”).

Inne przekłady tekstów autora: Nowa wspaniała dystopia”, “Odnajdując wolność w kajdankach”, “Na wojnie morderstwo nie jest anomalią”, “Karierowicze”, “Wojna w cieniu”, “Mit ludzkiego postępu”, “Dni zniszczenia, dni rewolty”, “Rozpad systemowy: zmierzch kultury, upadek imperium, neofeudalizm, Orwell i społeczna nieświadomość”, „Co miał na myśli Obama”, „Witajcie w domu wariatów”, „Złamane serca mieszkańców gazy”, „Niekończąca się wojna”, „O psychologii pozytywnej”, „Zabij wszystko, co się rusza”, „Wszystkie formy życia są święte”, „Jeśli nie są wolni wszyscy, to nie jest wolny nikt”, „Konfrontując się z rzeczywistością”.

Tłumaczenie: exignorant

Reklamy
Opublikowano Imperialne wojny, militaryzm i terror państwowy

Tymczasem na Bliskim Wschodzie (aktualizacja: 30.12.2017)

Porcja faktów i spekulacji byłego oficera wywiadu na temat geopolitycznej gry w „najgorętszym” regionie świata. W poniższym artykule próżno szukać nawiązań do takich błahostek, jak zmiana klimatu i szybkie zanikanie środowiska życia ludzi mieszkających na Bliskim Wschodzie (m.in. ONZ ostrzega, że przed rokiem 2025 stu milionom Egipcjan skończy się woda).

19 listopada 2017

Czy to koniec wojny w Syrii?

Krótkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w Syrii i na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatnich kilku lat.

Pierwotny plan strategów USA i Izraela polegał na obaleniu prezydenta Syrii Baszszara al-Assada i zastąpieniu go fanatykami Takfiri (występują pod różnymi nazwami: Daesh, al-Kaida, al-Nusra, ISIS). Jego zrealizowanie pozwoliłoby osiągnąć następujące cele:

 Zniszczyć silne, świeckie państwo arabskie wraz z jego strukturą polityczną, armią i służbami bezpieczeństwa.

 Spowodować chaos w Syrii, co usprawiedliwiłoby stworzenie przez Izrael „strefy bezpieczeństwa” na Wzgórzach Golan i dalej na północ.

 Wywołać wojnę domową w Libanie poprzez rzucenie fanatyków Takfiri przeciwko Hezbollahowi. Podczas rzezi możliwe byłoby wyznaczenie kolejnej „strefy bezpieczeństwa”, tym razem w Libanie.

Zapobiec powstaniu szyickiej osi Iran-Irak-Syria-Liban.

 Rozczłonkować Syrię wzdłuż linii etnicznych i religijnych.

 Utworzyć Kurdystan – kraj, który posłużyłby za narzędzie w dalszej konfrontacji z Turcją, Syrią, Irakiem i Iranem.

 Uczynić Izrael niekwestionowanym, najważniejszym pośrednikiem/mediatorem na Bliskim Wschodzie – Arabia Saudyjska, Katar, Oman, Kuwejt i inne państwa musiałyby konsultować z Tel Awiwem każdy projekt gazociągu lub rurociągu naftowego.

 Stopniowo odizolować Iran, podjąć próbę obalenia rządu; ostatecznie zaatakować kraj przy pomocy szerokiej regionalnej koalicji sił.

Wyeliminować centrum władzy szyickiej na Bliskim Wschodzie.

Plan był ambitny. Przywódcy Izraela byli przeświadczeni, że Waszyngton zapewni zasoby niezbędne do jego wdrożenia. Został on jednak zniweczony dzięki bardzo wysokiej skuteczności nieformalnego, potężnego sojuszu między Rosją, Iranem, Syrią i Hezbollahem.

Rząd Izraela jest w panice. Państwo syryjskie przetrwało, a jego siły zbrojne i bezpieczeństwa są teraz w znacznie lepszej kondycji niż przed rozpoczęciem wojny (na początku konfliktu były bliskie klęski, lecz po drodze dokonały korekt i usprawnień, zaś w krytycznym momencie z odsieczą przyszedł im Iran i Hezbollah, które dosłownie „łatały dziury” w linii frontu i „gasiły pożary” w lokalnych punktach zapalnych; teraz Syryjczycy wyzwalają po kolei wszystkie swoje miasta).

Nie dość że Syria zdołała się wzmocnić, to jeszcze teren całego kraju znaczony jest obecnością Irańczyków i członków Hezbollahu.

W Libanie panuje porządek i względny spokój – nawet podjęta ostatnio przez Saudyjczyków próba porwania premiera Sada al-Haririego nie przyniosła spodziewanych rezultatów.

Syria nie ulegnie dezintegracji, a Kurdystan nie zmaterializował się. Miliony wysiedlonych uchodźców wracają do swoich domów.

Izrael i USA są wielkimi przegranymi. Istnieje obawa, że w obliczu tej geopolitycznej katastrofy, w obliczu skutecznego oporu, przyjmą typową dla siebie postawę: jeśli nie możesz czegoś kontrolować, zniszcz to.

Pora na spekulację.

Saudyjczycy wraz z liderami innych państw Zatoki Perskiej wspominali w przeszłości o rozpętaniu piekła w Syrii i wiemy, że monarchia Saudów interweniowała i interweniuje w Bahrajnie i Jemenie. Jeśli chodzi o Izraelczyków, to lista ich dotychczasowych, całkowicie nielegalnych wypraw militarnych jest tak długa, że możemy bezpiecznie założyć, iż będą oni zamieszani w każdy plan dalszego destabilizowania regionu.

Głównym praktycznym problemem włodarzy Izraela i Arabii Saudujskiej jest to, że dysponują kiepskimi armiami. Czy są one kosztowne? Tak. Czy są zaawansowane technologicznie? Bezsprzecznie. Tym niemniej ich jedyną specjalnością jest masakrowanie bezbronnych cywilów. Zaangażowane w działania wojenne wymierzone w poważnych przeciwników, takich jak Irańczycy czy bojownicy Hezbollahu, nie mają szans. Proszę sobie wyobrazić, jak frustrująca musi być świadomość, że mimo lojalności i wsparcia Waszyngtonu, mimo miliardów dolarów zainwestowanych w wyposażenie i szkolenie żołnierzy, szyici są górą. I za każdym razem, gdy próbujesz „dać im nauczkę”, to właśnie ty wracasz do domu pobity i próbujesz wyciszyć echa swojej porażki. To bardzo bolesne. Szyici muszą więc za to zapłacić.

Po pierwsze celem nie będzie pokonanie Hezbollahu czy Iranu. Izraelczycy wiedzą, że ani oni, ani tym bardziej Saudyjczycy, nie są w stanie im zagrozić. Ich zamysł może być mniej subtelny: wywołać konflikt i wymusić uczestnictwo Stanów Zjednoczonych. Armia USA nie  wygra z Iranem. Jej dowódcy robią wszystko, by wyperswadować neokonserwatystom wojnę (tylko dlatego na razie do niej nie doszło). Z perspektywy Izraela jest to nie do przyjęcia, zatem rozwiązanie jest proste: zmusić Pentagon do udziału w wojnie, której tak naprawdę nie chce. Główną intencją amerykańsko-izraelskiego ataku byłoby „jedynie” wyrządzenie dotkliwych szkód.

Sprawa jest względnie nieskomplikowana: zainspiruj inwazję Arabii Saudyjskiej na Liban i/lub Iran, obserwuj, jak przegrywają, a potem wrzuć machinę propagandową na najwyższy bieg i wyjaśnij przeciętnemu widzowi, że Iran jest zagrożeniem dla regionu, a Saudyjczycy bronią się przed agresją. A jeśli to nie wystarczy, zmobilizuj amerykańskich kongresmenów, by wyjaśnili obywatelom swojego kraju, iż Stany Zjednoczone muszą „poprowadzić Wolny Świat” przeciwko „irańskiej agresji” w „obronie jedynej demokracji w Bliskim Wschodzie” – mają „obowiązek” powstrzymać Irańczyków przed „przejęciem saudyjskich pól naftowych” itd. W międzyczasie Izrael zaoferowałby Arabii dane wywiadowcze (czytaj: dane dotyczące potencjalnych celów).

Czy dojdzie do starcia?

Prawda jest taka, że władze w Izraelu i rezydenci Domu Saudów są przyparci do muru i zdesperowani. Nie udało się im w ostatnim dziesięcioleciu powstrzymać wzrostu znaczenia Iranu. Niedawna nieudana próba podporządkowania sobie maleńkiego Kataru świadczy o erozji wpływów i wiarygodności obu krajów.

Jestem przekonany, że ostatnie podróże premiera Binjamina Netanjahu i saudyjskiego króla do Moskwy są częścią wysiłków zmierzających do wysondowania rosyjskiej reakcji na „interwencję”. Przypuszczam, iż Władimir Putin dał obu panom jasno do zrozumienia, że Rosja nie pozostanie bierna. Oczywiście jej pole manewru jest mocno ograniczone. Dopóki rosyjscy żołnierze nie zostaną zaatakowani bezpośrednio, Rosja nie może włączyć się do wojny w jawny, formalny sposób – byłoby to zbyt niebezpieczne. Dowództwo podjęłoby inne ważne kroki. Rosjanie szybko przekazaliby informacje wywiadowcze i utworzyli zintegrowaną, irańsko-rosyjską sieć obrony powietrznej.

Nie mam wątpliwości, że przygotowania do uderzenia na Iran są w toku. Na szczęście nie jest kwestią przesądzoną, czy do niego dojdzie. Izraelczycy i Saudyjczycy mają w zwyczaju formułować groźby, przybierać złowrogie pozy, z których nic nie wynika. Pod tą buńczucznością kryje się zrozumienie, iż Iran jest potężnym i wyrafinowanym przeciwnikiem. Nikt nie zapomniał, co się stało, gdy Irańczycy stali się celem napaści wspieranej przez Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Francję, Wielką Brytanię i innych. Iran był wówczas dużo słabszy, ale długa i straszliwa wojna nie doprowadziła do jego kapitulacji. Wręcz przeciwnie. Saddam nie żyje, Irańczycy w mniejszym lub większym stopniu kontrolują Irak. Konflikt z Iranem nie jest dobrym pomysłem, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie istnieje zdefiniowana wizja „zwycięstwa”. Atak byłby po prostu szaleństwem. Miejmy nadzieję, że Izraelczycy i Saudyjczycy nie są na tyle obłąkani, by go przeprowadzić.

 Czy dojdzie do powtórnej inwazji na Syrię?

Zgodnie z danymi Centrum Pojednania Syryjskiego z 22 grudnia 2017 amerykańscy instruktorzy jednostek specjalnych tworzą nowe oddziały wojskowe z udziałem członków rozproszonych grup terrorystycznych. Lokalni rezydenci donoszą, iż zachodnia koalicja od sześciu miesięcy używa do tego celu byłego obozu dla uchodźców El Khaseq, gdzie sprowadzono blisko 750 terrorystów z miejscowości Rakka, Dajr az-Zaur, Abu Kamal i terenów na wschód od Eufratu. Trzon nowych sił stanowią bojownicy z Jabhat al-Nusra i ISIS. Mogą oni podjąć kolejną próbę obalenia syryjskiego rządu i prezydenta Baszszara al-Asada.

Inicjatywa pozostaje w sprzeczności z deklarowanym przez Waszyngton wycofaniem wojsk amerykańskich z Syrii. Najwyraźniej Pentagon chce wykorzystać próżnię bezpieczeństwa, jaka powstaje w związku z redukcją rosyjskiej obecności. Co więcej, Arabia Saudyjska i Izrael nie ukrywają swoich planów ofensywy przeciwko formacjom irańskim i Hezbollahu na południu kraju, jak również rozpoczęcia operacji militarnej w południowym Libanie. Armia USA gotowa jest udzielić im wsparcia lotniczego.

Ataki mogą być inicjowane z obszaru Wzgórz Golan okupowanego przez Izrael, a także rzez granicę libańską i jordańską. Od granicy jordańsko-syryjskiej do Damaszku jest niespełna 100 kilometrów – ponad połowę tego terytorium zajmują oddziały opozycji. Nie można wykluczyć, że ze wschodu na stolicę Syrii uderzą Kurdowie (SDF), chociaż krok ten sprowokowałby reakcję Turcji.

Jeżeli wydarzenia potoczą się zgodnie z prognozowanym scenariuszem, Damaszek znajdzie się w pułapce przeciwników. Liczebność Wolnej Armii Syrii przekroczyła ostatnio 30 000. Około 25 000 terrorystów ISIS* jest rozrzuconych wzdłuż Eufratu lub ukrywa się w Idlib. Na południowym zachodzie przebywa 10 000 antyrządowych bojowników – są oni w pełnej gotowości do walki. Rząd dysponuje nie więcej niż 40 000 żołnierzy, których wspiera 40 000 sojuszników szyickich z Iraku, Iranu, Afganistanu i Pakistanu.

Syryjskie Siły Powietrzne zostały poważnie uszczuplone podczas trwającego konfliktu. USA, Izrael i Arabia Saudyjska niezmiennie mają do dyspozycji potężną flotę odrzutowców. Poza tym Rijad buduje koalicję przeciwko Syrii korzystając z długiej listy krajów arabskich, na której są m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania i Egipt.

* Tajne porozumienie zawarte z USA pozwoliło terrorystom z ISIS bezpiecznie opuścić Rakkę.

Tłumaczenie: exignorant

Reklamy
Opublikowano Imperialne wojny, militaryzm i terror państwowy

Ostrzeżenia dla (głuchej) ludzkości

Artykuł z 27 marca 1989.

Jeżeli nie zostaną powstrzymane destrukcyjne praktyki industrialne, ludzkość nie przetrwa dłużej niż 40 lat, ostrzegł w Auckland jeden z czołowych brytyjskich ekspertów ds. środowiska naturalnego.

Autor i wykładowca Edward Goldsmith, który przemawiał na konferencji „Living Earth” (ang. „Żyjąca Ziemia”), skierował do uczestników następujące słowa: „W ciągu ostatnich 40 lat dokonaliśmy aktu większego zniszczenia niż podczas całej, wcześniejszej obecności człowieka na Ziemi. Polityka gospodarcza i przemysłowa spowodowała najstraszliwszą erozję gleby, deforestację oraz przeobrażenie warstwy ozonowej i klimatu. Nie przeżyjemy 5% lub 6% wzrostu temperatury, ani 20% redukcji warstwy ozonowej, tymczasem wszystko, co robimy, nieuchronnie zmierza w tym kierunku. Kontynuacja dzisiejszej polityki gospodarczej doprowadzi jedynie do unicestwienia rasy ludzkiej”.

Goldsmith apeluje, by ogłosić globalny stan wyjątkowy, zmniejszyć zużycie energii o 70-80%, zatrzymać projekty budowlane powodujące wylesianie, zaś ludzi młodych zaangażować do sadzenia drzew – naturalnych pochłaniaczy dwutlenku węgla.

Zdaniem [uczestniczących w spotkaniu] naukowców bez obudzenia nowego ducha współpracy i wspólnoty gatunkowi Homo sapiens grozi wymarcie. Jest wielce prawdopodobne, że Ziemia zreorganizuje swoje systemy, aby pozbyć się zanieczyszczeń, efektu cieplarnianego i czynników powodujących zubożenie warstwy ozonowej. Planeta przetrwałaby, ludzkość – niekoniecznie.

Według badaczy kluczem do naszego ocalenia może być teoria zwana hipotezą Gai. „Gaja” to klasyczne greckie słowo oznaczające Ziemię. Hipotezę tę opracował dr James Lovelock, który w ramach amerykańskiego programu kosmicznego szukał śladów życia na Marsie. Zasugerował on, iż Ziemia jest złożonym organizmem, z leżącą u jego podstaw relacją pomiędzy każdym gatunkiem i systemem. Rasa ludzka to składowa całości i planeta prawdopodobnie znajduje się już w fazie przejścia do innego stanu, w którym nie zdołamy uniknąć śmierci.

Dr Warwick Fox, pracownik naukowy centrum badań środowiskowych na Uniwersytecie Tasmanii, wyjaśnił, że cykle geologiczne, chemiczne i biologiczne Ziemi są nierozerwalnie ze sobą splecione i przedstawiciele świata nauki muszą postrzegać planetarny system jako pojedynczy organizm. W przekonaniu prof. John Morton ludzkość najwyraźniej poniesie klęskę: „Musimy zadać sobie pytanie, czy Gaja w końcu straci cierpliwość i zainicjuje swoją transformację, ażeby ocaleć, przy okazji czyniąc jeden ze swoich gatunków, ludzkość, zbędnym”. Naukowcy podkreślili, iż za każdym razem, kiedy funkcjonowanie globalnego organizmu zostało zaburzone, po pewnym czasie dochodziło do przekroczenia krytycznego progu i system przestawiał się na zupełnie inne tory.

Gatunek ludzki wprowadził w ubiegłym stuleciu tak wiele zakłóceń, że trudno jest precyzyjnie określić, kiedy Ziemia osiągnie swój krytyczny próg i przejdzie w odmienny stan. „To obosieczny miecz. Igramy z ogniem majstrując przy wysoce uporządkowanym systemie. Na przestrzeni minionego wieku nie traciliśmy czasu – majstrowaliśmy zapamiętale”, przypomniał dr Fox.

Praca specjalistów prowadzących badania biologiczne i mikrobiologiczne zaczyna generować dowody na trafność hipotezy Gai. Michael Crofoot, analityk symbiozy mikrobiologicznej, wytłumaczył, że praktycznie wszystkie rośliny lądowe mają symbiotyczną relację z grzybami trzymającymi się ich korzeni. Grzyby te dostarczają wodę i składniki odżywcze. Zakres tej pomocy oszołomił badaczy lasów. „Cztery lata temu starannie kontrolowane eksperymenty wykazały, iż wspólnoty roślin dzielą się azotem i innymi związkami poprzez grzyby mikoryzowe przyczepione do ich korzeni”, powiedział Crofoot. „Ktoś zwrócił uwagę, że w tym przypadku drzewo stanowiło przedłużenie grzybów. Oznacza to, że las jest w rzeczywistości jednym żywym organizmem. To najlepszy fizyczny dowód na prawdziwość hipotezy Gai. To niesamowita lekcja, którą mogliśmy opanować dopiero teraz, kiedy jesteśmy na łożu śmierci”.

W tym samym [1989] roku…

…w czerwcu, dr Noel Brown, dyrektor Programu Środowiskowego ONZ, alarmował: Rządy mają 10 lat na rozwiązanie problemu efektu cieplarnianego, zanim wymknie się ludzkiej kontroli”.

Trzy lata później…

18 listopada 1992, około 1 700 naukowców z całego świata oraz większość laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych podpisało dokument zatytułowany „Ostrzeżenie naukowców dla ludzkości”: „Działania ludzi wyrządzają poważne i często nieodwracalne szkody środowisku i krytycznym zasobom. Wiele z naszych obecnych praktyk poważnie zagraża przyszłości, której pragniemy dla ludzkiego społeczeństwa oraz królestw roślin i zwierząt – mogą one zmienić żywy świat w takim stopniu, że nie będzie on zdolny utrzymać życia w sposób, jaki znamy. Fundamentalne zmiany są pilne, o ile chcemy uniknąć kolizji, jaką wywoła nasz obecny kurs.

Dwadzieścia pięć lat później…

13 listopada 2017, blisko 15 tys. naukowców ze 184 krajów podpisało kolejne wspólne ostrzeżenie dla ludzkości. Nawiązuje ono do przesłania z 1992, które sygnowało wówczas swoim podpisem 1 700 naukowców stowarzyszonych wokół Związku Zaniepokojonych Naukowców (Union of Concerned Scientists). Tekst nowego apelu został opublikowany na łamach BioScience. W liście otwartym skierowanym do ludzkości jego autorzy przestrzegają przed negatywnymi konsekwencjami działań ludzi, które mogą być zgubne dla nich samych. Jak zauważają, w ciągu 25 lat, jakie minęły od poprzedniego apelu, nie podjęto żadnych zdecydowanych działań zaradczych i sytuacja znacznie się pogorszyła.

Cztery lata temu…

…naukowcy z Uniwersytetu Hawajskiego dokonali niepokojącego odkrycia, którym podzielili się 9 października 2013 na łamach Nature: eskalacja intensywności i częstotliwości wskazuje na to, że antropogeniczna zmiana klimatu gwałtownie popycha system klimatyczny w stronę „nowej normalności”, która całkowicie odbiega od stanu, jaki panował przez minione 150 lat.

W 2018 roku…

opublikowano badanie, którego autorzy przekazali 21 lutego opinii publicznej ponurą wiadomość: antropogeniczne zaburzenie klimatu oficjalnie zakończyło erę stabilnych warunków klimatycznych, które pozwoliły na rozwój współczesnej cywilizacji. Świat, w którym żyjemy, oparty na przemysłowym rolnictwie, zdolnym do wykarmienia i utrzymania miliardów ludzi, mógł zaistnieć tylko w granicach przewidywalnego, niezmiennego paradygmatu klimatycznego.

Opracował: exignorant

Reklamy
Opublikowano Kluczowe badania

Anegdota o optymizmie

Jim Stockdale

Podczas wojny w Wietnamie ponad sześciuset pojmanych amerykańskich pilotów zamknięto w obozach na terenie Hanoi i jego okolic. Po pewnym czasie Wietnamczycy z północy „wyeksmitowali” jedenastu najbardziej opornych wichrzycieli i liderów z niesławnej twierdzy Hanoi Hilton. Przeniesiono ich do straszliwego Alcatraz, gdzie dali się poznać jako „Gang z Alcatraz”.

W Stanach Zjednoczonych trzy żony więźniów zapoczątkowały ogólnokrajowy ruch, aby zwrócić uwagę opinii publicznej na sytuację jeńców. Batalia, jaką stoczyły te odważne kobiety z obojętnością rządowych polityków w Hanoi i Waszyngtonie, miała szczęśliwe zakończenie: mężczyźni powrócili bezpiecznie do domu w 1973 roku.

Jednym z nich był Jim Stockdale, pilot, jeniecki przywódca i późniejszy admirał marynarki wojennej. Jego maszynę zestrzelono 9 września 1965 roku. W niewoli poddawano go torturom fizycznym i mentalnym. Głodował przez dwa lata. Kiedy strażnicy zorientowali się, że woli umrzeć niż współpracować – pokaleczył sobie twarz, kiedy próbowano ją wykorzystać do celów propagandowych – przestali go dręczyć.

Jak znalazł odwagę, by wytrzymać tak długą gehennę?

Nie wątpiłem, że jakoś przetrwam, a samo doświadczenie okaże się najważniejszym w moim życiu”, odparł Stockdale.

Komu się nie udało?

Optymistom. To oni mówili, ‚Damy radę. Uwolnią nas przed Bożym Narodzeniem’. Boże Narodzenie przyszło i minęło. ‚Uwolnią nas przed Wielkanocą’. Wielkanoc nadeszła i minęła. Wykończyło ich złamane serce”.

To bardzo ważna lekcja”, kontynuuje weteran. „Nigdy nie wolno ci pomylić przekonania, że ostatecznie sobie poradzisz, z dyscypliną konfrontacji z najbardziej brutalnymi faktami rzeczywistości, bez względu na to, jakie one są.”

Opracował: exignorant

Reklamy
Opublikowano Poza nadzieją