Lista uaktualnionych wpisów (najnowsza aktualizacja: 17.10.2018)

Najnowsze aktualizacje trafiają na szczyt listy wpisów.

Ażeby uzyskać dostęp do najnowszych informacji w aktualizowanych tekstach, wystarczy użyć CTRL-F, wpisać rok w polu „Znajdź” i wcisnąć „Return” lub „Enter”.

Ocieplenie ziemskiej atmosfery przyspiesza (aktualizacja: 17.10.2018; modele zmiany klimatu znacznie zawyżyły zdolność roślin do wchłaniania dwutlenku węgla; 7.05.2018; w kwietniu 2018 odnotowano rekordową wartość średnich miesięcznych koncentracji dwutlenku węgla; 5.05.2018; emisje metanu z wiecznej zmarzliny zostały zaniżone o 100%; 2.03.2018; na przełomie lutego i marca w Arktyce panowały warunki lipcowe [temperatury + stan lodu morskiego]; 19.02.2018; odnotowano najniższy zasięg globalnego lodu morskiego w dziejach cywilizacji; obserwacje pokazały najmniejszą w historii pomiarów styczniową pokrywę lodu na Oceanie Arktycznym; po raz pierwszy komercyjny statek zdołał przepłynąć zimą Arktykę bez pomocy lodołamacza; 28.01.2018; w 2017 padł nowy rekord temperatury oceanów; 6.01.2018; w 2017 odnotowano kolejną rekordową wartość średniej temperatury Ziemi; aktualizacje z 2017; aktualizacje z 2016)

Cywilizacja i nierówność społeczna (aktualizacja: 26.09.2018; interdyscyplinarny model kliodynamiczny przewiduje, że upadek cywilizacji wywołany rosnącą nierównością społeczną nastąpi na przestrzeni dekady; 20.06.2017; globalna nierówność jest znacznie gorsza, niż szacowano)

Nowa era niedoborów żywności – echo upadłych cywilizacji (aktualizacja: 18.09.2018; w miarę ocieplania się Ziemi szkodniki będą powodować coraz poważniejsze straty w uprawach – owadzia maszyna pożerająca zboża powiększy się szczególnie w strefie umiarkowanej; 26.06.2018; sygnał nagłej zmiany klimatu od 2012 r. tempo topnienia lądolodu Antarktydy przyspieszyło trzykrotnie; 7.04.2018; ponad 75% obszarów lądowych planety zostało w znacznym stopniu zdegradowanych, co zagraża bytowi 3.2 miliarda ludzi; 10.01.2018; kiedy wzrost średniej globalnej temperatury przekroczy poziom 2°C, znaczną część lądu – od 20% do 30% – ogarnie niekończąca się susza; 6.11.2017; w świetle nowych ustaleń badawczych należy spodziewać się gwałtownego wzrostu poziomu morza o 1-3 metry na przestrzeni 10-20 lat; 29.05.2017; współczesne tempo wzrostu poziomu morza jest nawet trzy razy szybsze od szacowanego dotychczas; antropogeniczna zmiana klimatu gwałtownie popycha system klimatyczny w stronę „nowej normalności”, która całkowicie odbiega od stanu, jaki panował przez minione 150 lat; 11.05.2017; ocieplenie globu o niecałe 2°C katastrofą dla terenów suchych strefy umiarkowanej; 2.05.2017; łowiska Morza Śródziemnego w obliczu całkowitego załamania; 27.04.2017; Antarktyda topnieje znacznie szybciej, niż sądzono; 15.03.2017; na półkuli północnej wiosna rozpoczyna się o 26 dni wcześniej niż 10 lat temu; 21.02.2017; utrata lodu w arktycznej Kanadzie wywiera dramatyczny wpływ na zmianę poziomu mórz – w ciągu 10 lat powierzchniowe topnienie tamtejszych lodowców przyspieszyło o oszałamiające 900 procent; aktualizacje z 2016)

Dodatnie sprzężenia zwrotne klimatu uruchomione przez silnik cieplny cywilizacji przemysłowej (aktualizacja: 29.08.2018; gleby leśne świata pochłaniają coraz mniej metanu  szacunki absorpcji są już zawyżone o ponad 50%; 23.07.2018; nowe dodatnie sprzężenie zwrotne: zmiana klimatu zwiększa siłę wiatrów zachodnich, które spowodują uwolnienie dużych ilości CO2 z Oceanu Południowego; 6.07.2018; nowe dodatnie sprzężenie zwrotne: wysokie koncentracje atmosferycznego dwutlenku węgla powstrzymują wzrost fitoplanktonu, co ogranicza zdolność oceanu do absorpcji CO2, a tym samym potęguje jego akumulację w atmosferze; 8.06.2018; nowe dodatnie sprzężenie zwrotne: wskutek globalnego ocieplenia jeziora na półkuli północnej wkrótce podwoją swoje emisje metanu; 25.11.2017; nowe dodatnie sprzężenie zwrotne: potęgowane przez zmianę klimatu ‚globalne brązowienie’ cieków wodnych przyspiesza globalne ocieplenie; 20.08.2017; nowe dodatnie sprzężenie zwrotne: rosnące temperatury ograniczają zdolność oceanu do magazynowania atmosferycznego węgla; 4.03.2017; lasom na całym świecie grozi śmierć z powodu coraz intensywniejszych, coraz bardziej rozległych i coraz częstszych susz; 29.01.2017; nowe dodatnie sprzężenie zwrotne w Arktyce [materiał filmowy])

Najgorszy błąd ludzkości (aktualizacja: 24.08.2018; badanie ujawniło globalną zagładę dżdżownicowatych i umieranie gleb rolnych świata)

Dlaczego globalne niedobory wody stanowią zagrożenie terroryzmem i wojną (aktualizacja: 22.08.2018; szokująca analiza odkryła, że szczelinowanie hydrauliczne łupków niszczy zasoby wodne USA w zastraszającym tempie; 15.07.2018; rządowy zespół ekspercki ostrzegł, że najgorsze w historii Indii niedobory wody dotkną do 2020 r. około 600 milionów ludzi; 7.02.2018; zanieczyszczenie zbiorników słodkowodnych fosforem osiąga alarmujący poziom na całym świecie; 22.11.2017; zmiana klimatu zwiększy ilość czynników chorobotwórczych przenoszonych przez wodę i ograniczy efektywność oczyszczalni ścieków; 1.04.2017; upadające ekosystemy Azji [krótki materiał filmowy]; aktualizacje z 2016)

Tragikomedia inżynierii klimatycznej (aktualizacja: 14.08.2018; inżynieria klimatyczna nie ocali rolnictwa  odbicie promieni słonecznych z powrotem w kosmos za pomocą areozoli spowodowałoby globalną klęskę nieurodzaju; 14.03.2018; Międzyrządowy Zespół ds. Zmiany Klimatu ONZ (IPCC) przyznał, że potencjalna technologia, która umożliwiłaby usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery, nie obniży średniej globalnej temperatury ze względu na konieczną niewyobrażalną skalę zastosowania; 13.12.2017; 440 milionów lat temu wulkaniczna „geoinżynieria” wywołała katastrofę, która zabiła niemal wszystkie gatunki zwierząt; 2.06.2017; sadzenie drzew na dużą skalę nie zneutralizuje rosnących przemysłowych emisji dwutlenku węgla; 27.11.2016; zastosowanie technik modyfikacji pogody w celu złagodzenia zmiany klimatu może zwiększyć zakwaszenie oceanów i pozbawić Ziemię warstwy ozonowej; 13.06.2016; „nowa radykalna technika, która zamienia CO2 w skałę” nie zdoła zredukować atmosferycznych koncentracji tego gazu cieplarnianego; 17.03.2016; inżynieria klimatyczna nie poradzi sobie z powstrzymaniem wzrostu poziomu morza; 22.02.2016; okazuje się, że wtłaczany w podziemne skały dwutlenek węgla [w ramach procesu sekwestracji wykorzystywanego przez technologie wychwytywania i składowania CO2] znajduje liczne drogi ucieczki; 14.02.2016; kolejna analiza wykazała, iż zastosowanie projektów usuwania CO2 z atmosfery uderzy w ekosystemy i bioróżnorodność Ziemi)

Badanie: Fragmentacja wyrokiem śmierci dla lasów i ich mieszkańców (aktualizacja: 28.06.2018; w każdej sekundzie 2017 r. Ziemia traciła obszar leśny większy niż boisko do piłki nożnej; 27.10.2017;  w 2016 r. lasy świata straciły rekordową powierzchnię lasów – w porównaniu z rokiem poprzedzającym rozmiary zjawiska były większe aż o 51%; 25.02.2016; praca badawcza, która po raz pierwszy wykorzystała narzędzia biologii termicznej w studiach nad deforestacją, ustaliła, że zmiany temperatury powodują ekologiczne spustoszenie w lasach poddanych fragmentacji; 6.02.2016; badanie globalne ujawniło wzrost tempa fragmentacji lasów)

Związek Zaniepokojonych Naukowców: Dossier oszustwa (aktualizacja: 24.06.2018; blisko cztery dekady temu naukowcy z Royal Dutch Shell ostrzegali zarząd koncernu przed katastrofą klimatyczną wywołaną spalaniem paliw kopalnych; 10.12.2017; w swoich planach BP i Shell zakładają, że do roku 2050 świat będzie cieplejszy o 5°C; 26.12.2015; dochodzenie ujawniło kolejne dowody, które potwierdzają, że branża naftowo-gazowa była w pełni świadoma katastrofalnych konsekwencji eksploatacji paliw kopalnych co najmniej od końca lat 70. XX wieku)

Rekordowe zadłużenie świata w 2017 r. (uzupełnienie: 17.06.2018; podsumowanie wywiadu z Janisem Warufakisem, byłym ministrem finansów Grecji)

Systemy życia Ziemi w stanie szybkiego zanikania (aktualizacja: 3.06.2018jedna trzecia światowych obszarów chronionych — dwukrotność powierzchni stanu Alaska — jest wyniszczana przez działalność przemysłową; 25.02.2017; deforestacja lasów mających status obszarów chronionych wprowadza do atmosfery miliony ton węgla rocznie; 8.02.2017; ludzie cywilizowani emitują ponad 250 miliardów ton substancji chemicznych rocznie)

Wymieranie globalne: Katastrofalny spadek liczebności owadów (aktualizacja: 30.05.2018; globalne ocieplenie niebawem uśmierci ogromną ilość owadów, co zaburzy funkcjonowanie ekosystemów warunkujących przetrwanie ludzkości; 30.03.2018; dramatyczne załamanie populacji ptaków we Francji)

Postulat Khazooma-Brookesa (aktualizacja: 24.05.2018; sieć Bitcoin przyspiesza destrukcję środowiska Ziemi przed końcem 2018 będzie zużywać trzykrotnie więcej energii niż Irlandia; 20.01.2017; postęp technologiczny nie ocali środowiska naturalnego Ziemi; 15.08.2016; ekspansja Internetu doprowadzi do niekontrolowanego wzrostu zużycia energii)

Dramatyczny raport o stanie oceanów (aktualizacja: 24.04.2018; ilość plastiku dryfującego w oceanach potroi się do 2025 roku; Wielka Pacyficzna Plama Śmieci jest 16 razy większa, niż wskazywały na to wcześniejsze szacunki; 25.01.2018; koncerny wydobywcze przeznaczyły ponad 180 miliardów dolarów, by w ciągu najbliższej dekady zapewnić 40% wzrost produkcji plastiku – o zgubnym wpływie tworzyw sztucznych na życie w oceanach branża wie co najmniej od lat 70. XX w.; 19.01.2018; rosnąca liczba oceanicznych stref wód martwych oznacza wymieranie planetarne; 3.11.2017oceany ocieplają się znacznie szybciej, niż szacowano – tempo wzrostu temperatur jest najwyższe co najmniej od 100 milionów lat; 25.04.2017; wzrost temperatur oceanów zaburza funkcjonowanie ekosystemów przybrzeżnych, prowadzi do zniszczenia sieci pokarmowych; 15.02.2017; zanieczyszczenie Oceanu Arktycznego rośnie w tempie wykładniczym; 28.01.2017; zmiana klimatu zwiększy ilość toksycznej rtęci trafiającej do ekosystemów morskich; 23.12.2016; obserwacje NASA wykryły oceaniczną eko-katastrofę topnienie czap lodowych redukuje liczebność fitoplanktonu; 17.11.2016; miliony ton zatopionych środków bojowych zagrażają morskiemu życiu; 22.09.2016; alarmująco wysokie poziomy zanieczyszczenia na dnie najgłębszych rowów oceanicznych świata; 24.08.2016; rozgrzane oceany stają się trujące; 6.08.2016; wysoki poziom zakwaszenia wód oceanu powoduje dramatyczną redukcję ikry; 15.07.2016; zakwaszenie oceanów spotęguje zmianę klimatu; 29.05.2026; atmosferyczne zanieczyszczenia przemysłowe pozbawiają oceany tlenu; 29.04.2016; zmiana klimatu redukuje poziomy tlenu w oceanach; 22.01.2016; dalszy wzrost koncentracji dwutlenku węgla „odurzy” oceany znacznie wcześniej, niż sądzono)

Badanie: Wzrost średniej globalnej temperatury o 2°C będzie katastrofą (aktualizacja: 17.04.2018; Ziemia jest już o 1.73°C cieplejsza niż w epoce przedindustrialnej; granica 2°C może zostać przekroczona w 2018)

Skorumpowani idioci prowadzą świat ku zagładzie (aktualizacja: 17.04.2018; raport z Syrii, którego autorem jest legendarny dziennikarz śledczy, potwierdza, że w Dumie nie doszło do ataku chemicznego)

Incydent w Ghucie (ostatnia wersja opracowania: 13.04.2018)

Wróciłam z Syrii… (aktualizacja: 12.04.2018; dalszy ciąg relacji z Damaszku)

Geneza wojny w Syrii: Peak oil, zmiany klimatyczne i geopolityka naftowa (aktualizacja: 21.03.2018; sekretarz obrony USA: nie ma żadnych dowodów na to, że syryjski rząd uderzył sarinem we własnych obywateli; 31.08.2016; grupa doradcza rządu Izraela i NATO uważa, że zniszczenie Państwa Islamskiego byłoby strategicznym błędem; 11.09.2015; przypis nr 2)

Efekty emisji aerozoli antropogenicznych (aktualizacja: 12.02.2018; aerozole wpływają na warunki pogodowe i klimat w nieporównanie większym stopniu, niż wskazywały na to dotychczasowe ustalenia; 5.11.2017; rząd Chin tymczasowo zamknął 40% fabryk zgodnie z planem obniżenia koncentracji atmosferycznych cząstek stałych; 17.08.2016; aerozole przemysłowe tymczasowo maskują trend rosnącej intensywności huraganów; 4.02.2016; zanieczyszczenie powietrza odgrywa większą rolę w zmianie globalnych opadów deszczu, niż sądzono wcześniej)

Kryzys koreański: Odrzucona propozycja (aktualizacja: 3.01.2018; doradca wywiadu USA szacuje prawdopodobieństwo wojny na Półwyspie Koreańskim)

Tymczasem na Bliskim Wschodzie (aktualizacja: 30.12.2017; doniesienia o przygotowaniach USA, Izraela i Arabii Saudyjskiej do powtórnej inwazji na Syrię)

Normalni i cywilizowani (aktualizacja: 30.12.2017; w latach 20082016 zmiana klimatu przesiedliła ponad 200 milionów ludzi; według zachowawczej prognozy liczba uchodźców klimatycznych wzrośnie na przestrzeni najbliższych dekad do miliarda; 2.03.2016; przypis nr 2: w styczniu i lutym 2016 liczba uchodźców i migrantów przeprawiających się przez Morze Śródziemne do Europy wzrosła 30-krtonie w porównaniu z rokiem minionym)

Termodynamiczny upadek ropy naftowej (aktualizacja: 26.12.2017; koncerny naftowe odkryły w 2017 roku najmniej nowych złóż ropy i gazu w swojej dotychczasowej historii, co stanowi poważne zagrożenie dla globalnego zaopatrzenia; 21.10.2017; w 2018 Chiny doświadczą szczytu produkcji ropy konwencjonalnej i niekonwencjonalnej (Peak oil), który postawi pod znakiem zapytania dalszy wzrost gospodarczy i podważy trwały rozwój społeczeństwa chińskiego; 19.04.2017; największy na świecie koncern naftowy ostrzegł przed zbliżającymi się niedoborami ropy; 7.01.2017; kolejne badania potwierdzają, że kombinacja spadku energii netto i Peak Oil spowoduje w najbliższym czasie krach finansowy, załamanie gospodarcze i kryzys żywnościowy)

Upadek Jemenu przedsmakiem tego, co nadchodzi (aktualizacja: 19.12.2017; jemeńskie dzieci masowo umierają, państwa Zachodu zwiększają sprzedaż broni do Arabii Saudyjskiej; 16.06.2016; globalna sprzedaż broni osiągnęła w 2015 najwyższy poziom od dziesięciu lat, popyt wzrósł na terenie całego Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej, najwięcej maszyn do zabijania kupiła Arabia Saudyjska; 20.01.2016; krótkie opracowanie na temat trwającego upadku Arabii Saudyjskiej; 4.12.2015; podczas konferencji Credit Suisse producenci broni zapewnili inwestorów o korzyściach płynących z eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie)

Badanie: Cywilizacja przemysłowa jest silnikiem cieplnym (aktualizacja: 4.12.2017; w 2017 cywilizacyjne emisje dwutlenku węgla wzrosły o 2% — ustanowiony został nowy rekord; 17.05.2017; badanie kanadyjskiego rządu ujawniło, że przemysł energetyczny zaniża poziom faktycznego zanieczyszczenia atmosfery nawet o 4.5 raza; 15.03.2016; w 2015 roku koncentracje dwutlenku węgla w atmosferze wzrosły o największą wartość w historii pomiarów; 26.02.2016; naukowcy atomowi stwierdzili, że elektrownie jądrowe potęgują zmianę klimatu; 23.01.2016; nowa analiza udowodniła, że silnik cieplny cywilizacji zapobiegł rozpoczęciu epoki lodowcowej)

Badania: Trwa szóste planetarne wymieranie wywołane przez człowieka cywilizowanego (aktualizacja: 30.11.2017; szóste wymieranie planetarne zaszło dalej, niż szacowano i jest „biologiczną zagładą”; 25.10.2017; w ciągu ostatnich 25 lat wielkość populacji owadów latających zmniejszyła się o trzy czwarte – świat znajduje się „na drodze do ekologicznej zagłady”, która uderzy w społeczność ludzką; 16.05.2017; wylesianie prowadzi do wyginięcia większości gatunków lądowych planety – skala deforestacji jest większa, niż szacowano; 18.02.2017; liniowa zmiana klimatu dziesiątkowała blisko połowę wszystkich ssaków – wpływ globalnego ocieplenia na zagrożone gatunki został „szalenie zaniżony”; 13.02.2017; silnik cieplny cywilizacji przemysłowej przyspieszył tempo naturalnej, liniowej zmiany klimatu 170 razy; 17.12.2016; zmiana klimatu spowodowała w 2016 lokalne wymarcie setek gatunków obserwowanych przez badaczy; 13.11.2016; globalne ocieplenie wywiera już wpływ na każdy ekosystem Ziemi – według wcześniejszych prognoz zaobserwowana skala przeobrażeń miała pojawić się dopiero za kilkadziesiąt lat; 2.11.2016; modele znacznie zaniżyły poziom zagrożenia wymarciem spowodowanym przez ocieplenie klimatu; 25.01.2016; według nowej pracy badawczej niszczone przez cywilizację planetarne życie zapewniało stabilną atmosferę Ziemi; 6.01.2016: badanie Uniwersytetu w Bristolu potwierdza, że tempo obecnych zmian środowiskowych nie ma precedensu w historii Ziemi)

Autor „Granic wzrostu”: Nic już nie poradzimy (aktualizacja: 27.08.2017; badacze z Uniwersytetu Południowej Australii wykazali, że utrzymanie wzrostu PKB na dłuższą metę jest niemożliwe)

Temperatura mokrego termometru (aktualizacja: 23.08.2017; wzrost średniej globalnej temperatury o 4°C przyniesie super-upały z niebezpieczną dla życia ludzi wartością 55°C  będą pojawiać się one regularnie w wielu częściach świata, z Europą Wschodnią włącznie; 10.06.2017; rosnące temperatury w Indiach już teraz są śmiertelne – zaskoczeni tempem zmian badacze ostrzegają, że wskutek postępującego ocieplenia liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć gwałtownie; 6.03.2017; wzrost temperatury w tropikach o niecałe 3°C uniemożliwi przetrwanie wielu żywym organizmom, w tym połowie ludzkości; 27.07.2016: wysoka wartość temperatury mokrego termometru odnotowana z dala od równika w amerykańskim stanie Missouri; 21.05.2016; rekordowe temperatury w Indiach i Pakistanie wysoki poziom ciepła utajonego zbiera śmiertelne żniwo; 6.04.2016; raport Białego Domu prognozuje zabójcze wartości temperatur i dewastację infrastruktury służby zdrowia USA wskutek zmiany klimatu)

Brudne sekrety ‚czystej energii’ (aktualizacja: 27.06.2017; auta elektryczne nie zredukują emisji gazów cieplarnianych w perspektywie krótkoterminowej – mogą je zwiększyć; produkcja jednej baterii marki Tesla uwalnia tyle CO2, co 8 lat jazdy samochodem na benzynę; 2.02.2017; nawet błyskawiczne tempo wdrażania energii odnawialnej nie powstrzyma katastrofalnej zmiany klimatu; 4.09.2016; analiza empiryczna wykazała, że produkcja i eksploatacja biopaliw ma gorszy wpływ na klimat niż benzyna; 30.03.2016; według nowego raportu klimatyczne cele stawiane przed energią odnawialną są nieosiągalne; 10.03.2016; badanie ustaliło, że technologie energii słonecznej i wodorowej, które mają zapewnić wolny od emisji gazów cieplarnianych transport lotniczy, są mitem; 22.02.2016; budowa „rewolucyjnego”, napędzanego energią odnawialną „miasta przyszłości” – o zerowych emisjach gazów cieplarnianych – kończy się fiaskiem)

Badanie: Wymarcie gatunków morskich przed rokiem 2048 (aktualizacja; 27.05.2017; komitet doradczy rządu Australii przyznał, że ocalenie Wielkiej Rafy Koralowej jest niemożliwe; 26.05.2017; antropogeniczna zmiana klimatu zabiła w sezonie 2016/2017 połowę Wielkiej Rafy Koralowej, która jest w stanie agonalnym; 5.05.2017; zanieczyszczenie oceanów powoduje niewydolność układu odpornościowego delfinów; 21.04.2017; kombinacja wysokich temperatur i rosnącego zakwaszenia oceanów rozpuszcza organizmy morskie; 12.03.2017 głębokie dno oceanu, największe na świecie środowisko życia, które już teraz doświadcza poważnych niedoborów pokarmowych, stoi w obliczu śmiertelnego głodu; 23.02.2017; najdłuższe i najbardziej rozległe bielenie koralowców w historii przetrwało okres naturalnego ochłodzenia oceanu i utrzyma się w 2017 roku; 11.01.2017; według analizy ONZ prawie wszystkie rafy koralowe świata będą wkrótce doświadczać bielenia w każdym sezonie; 23.11.2016; zakwaszenie oceanów wyniszcza rafy koralowe; 17.09.2016; ludzie odpowiadają za bezprecedensowe w historii Ziemi wymieranie dużych zwierząt morskich; 3.09.2016; na całym świecie rozprzestrzeniają się toksyczne algi; 1.08.2016: zmiana klimatu przyczyną bezprecedensowego obumierania lasów namorzynowych; 4.06.2016; mikro-plastik uzależnia młode ryby i sprawia, że giną przed osiągnięciem wieku reprodukcyjnego; 2.06.2016; podczas manewrów marynarka wojenna USA uśmierca legalnie wiele milionów zwierząt; 24.05.2016; nanoplastik wywiera poważny negatywny wpływ na zwierzęta wodne; 10.05.2016; badanie przeprowadzone jeszcze przed rozpoczęciem trzeciego globalnego bielenia raf wykazało, że gatunek koralowca, który w największym stopniu odpowiada za wzrost raf, odnotowuje raptowny spadek swojej liczebności; 22.04.2016; na całym świecie wymierają koralowce – największy ekosystem Ziemi jest w stanie krytycznym; 19.04.2016; wzrost temperatur zmniejszy produkcję kwasów omega-3 w fitoplanktonie; 13.03.2016; zanieczyszczający oceany mikro-plastik zaburza pracę układu rozrodczego ostryg; 1.03.2016; ocieplające się oceany zabijają rozgwiazdy i homary; według nowo opublikowanych prac badawczych zmiana klimatu sprawi, że korale zostaną zdeformowane i zaatakowane przez wirusy; 24.01.2016; międzynarodowy zespół badaczy wykazał, iż Ocean Indyjski zamienia się w „ekologiczną pustynię”)

Konfrontując się z rzeczywistością (aktualizacja: 11.04.2017; wywołana zmianą klimatu redystrybucja bioróżnorodności pogrąży populacje ludzkie w konfliktach; 2.07.2016; chaos permanentnej katastrofy klimatycznej najszybciej ogarnie tropiki, które stanowią 50% planety — przed rokiem 2020)

Fukushima – informacje aktualizowane (aktualizacja: 6.02.2017; w jednym ze stopionych reaktorów elektrowni Fukushima Dai-ichi odnotowano rekordowy, ‚niewyobrażalny’ poziom promieniowania i wykryto dziurę pod zbiornikiem ciśnieniowym

Badania: Katastrofalny wpływ cywilizacji przemysłowej na Amazonię (aktualizacja: 5.12.2016; wylesianie Amazonii na najwyższym poziomie od 8 lat, 21.08.2016; redukcja funkcji ekosystemowych lasów tropikalnych spowodowana przez plantacje palm olejowych ma konsekwencje globalne; czerwiec kolejnym miesiącem, w którym przyspieszyło tempo deforestacji Amazonii; 12.07.2016; ostatnie susze, które nawiedziły Amazonię, spowolniły wzrost drzew i całkowicie wyłączyły zdolność lasu do pochłaniania dwutlenku węgla; 9.07.2016; dane satelitarne ujawniły, że w maju 2016 degradacja Amazonii odnotowała wzrost o 5.785% w porównaniu z majem 2015; 11.06.2016; zapory wodne powodują nieprzerwane wymieranie gatunków; 26.05.2016; według raportu władz Peru należący do kraju rozległy obszar Amazonii został zatruty rtęcią podczas operacji wydobycia złota; 14.03.2016; działalność ludzi degraduje w szybkim tempie ekosystemy słodkowodne Amazonii – „krwiobieg” biomu jest zagrożony; 12.02.2016; wycinka pomaga gatunkom inwazyjnym wypierać rodzime ssaki kluczowe dla przetrwania lasu; zapaść gospodarcza nie ogranicza tempa utraty lasów tropikalnych; 5.02.2016; nadmierne polowania w Amazonii prowadzą do upadku biomasy, który intensyfikuje zmianę klimatu)

Raport o stanie planety: Od 1970 roku skonsumowaliśmy połowę ziemskiej różnorodności życia (aktualizacja: 29.10.2016; globalne populacje dzikich zwierząt zmniejszą się o dwie trzecie przed rokiem 2020; 14.08.2016; najstarsze ekosystemy Ziemi upadną jako pierwsze wskutek zmiany klimatu i działalności człowieka; 29.07.2016; od 1970 roku Cywilizacja Przemysłowa trzykrotnie zwiększyła zużycie zasobów naturalnych Ziemi; 23.05.2016; w ciągu ostatnich 16 lat nastąpił gwałtowny zanik szaty roślinnej w jednym z kluczowych miejsc bioróżnorodności świata; 24.04.2016; spowodowana działalnością człowieka utrata bioróżnorodności planety jest znacznie gorsza niż szacowano)

Dziennik pokładowy: Ocean umiera (aktualizacja: 16.10.2016; Wielka Pacyficzna Plama Śmieci jest znacznie większa niż sądzono i rośnie nieprzerwanie)

Przed nami upadek deflacyjny? (aktualizacja: 30.09.2016; Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że banki centralne mogą przegrać z siłami deflacyjnymi i rządy muszą udzielić im wsparcia; 27.08.2016; bankierzy centralni – trapieni niskim wzrostem gospodarczym, niską inflacją i niskimi stopami procentowymi – proszą rządy o pomoc, czyli zmonetyzowanie publicznego długu)

Podsumowanie zmiany klimatu i aktualizacja (19.09.2016; w krótkiej eksplikacji autor przedstawia powody zaniechania dalszych aktualizacji eseju; 31.08.2016; ostatnia aktualizacja)

Arktyczny metan: Zignorowane dowody emisji (aktualizacja: 11.09.2016; międzynarodowy raport o ociepleniu oceanów ostrzega przed uwolnieniem miliardów ton metanu z morskiego dna; 27.04.2016; dane z rdzeni lodowych potwierdziły, że za nagły wzrost temperatury powierzchni morza u schyłku ostatniej epoki lodowcowej odpowiadał uwolniony z hydratów metan)

Szara eminencja i marsz ku wojnie (aktualizacja: 9.09.2016; Zbigniew Brzeziński rezygnuje z imperium; 13.08.2016; armia i wywiad Stanów Zjednoczonych analizują scenariusze wojny z Chinami; 12.11.2015; przesłuchania w Kongresie USA: Waszyngton kontynuuje przygotowania do III wojny światowej)

Krótka historia bezpiecznego limitu (aktualizacja: 25.08.2016; wzrost gospodarczy, nawet gdyby był możliwy w przyszłości, nie pokryłby kosztów szkód wywołanych przez prognozowane huragany; 14.05.2016; Administracja Informacji Energetycznej USA [EIA] opublikowała prognozę zużycia energii do roku 2040)

Zwrot energii z inwestycji (aktualizacja: 10.08.2016; pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców uprzemysłowionego Zachodu symptomem szybkiego tempa spadku energii netto – raport)

Badanie ostrzega przed globalnymi niedoborami prądu (aktualizacja: 4.08.2016; krótki materiał filmowy pt. „Pułapka technologiczna”; 4.10.2015; przemysł zaopatrzenia w prąd ostrzega, że sieciom energetycznym zagraża zmiana klimatu)

Zabójcza broń nuklearna i ‚wyjątkowy naród’ (aktualizacja: 21.06.2016; światowy raport o broni nuklearnej stwierdził, że skutków jej rozprzestrzeniania nie da się już powstrzymać)

Oblicze upadku: Społeczna nekrofilia w Grecji (aktualizacja: 22.05.2016; przedrewolucyjne nastroje Greków)

Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej: Impreza dobiegła końca (aktualizacja: 18.05.2016; światowe rezerwy ropy konwencjonalnej są zawyżone o połowę)

Łowcy-zbieracze i mitologia rynku (aktualizacja: 6.04.2016; badanie ustaliło, że zachowaniu środowiska naturalnego nie sprzyja w największym stopniu tzw. zrównoważona gospodarka, tylko egzystencja ludów rdzennych, wyniszczanych systematycznie przez tzw. świat cywilizowany)

Zabić Zielonych! (aktualizacja: 30.03.2016; ONZ alarmuje o epidemii zabójstw obrońców środowiska)

Pentagon przygotowuje się na społeczne niepokoje wywołane wstrząsami klimatycznymi i energetycznymi (aktualizacja: 29.03.2016; Pentagon odpowiada za większe środowiskowe zniszczenia niż którekolwiek państwo)

Prognoza pogody (finansowo-ekonomicznej) (aktualizacja: 14.02.2016; nowe komentarze i seria prasowych nagłówków; 26.01.2016; fragmenty raportu Citigroup, który ostrzega przed upadkiem systemowym)

Badanie: Zakwaszone oceany zagrażają produkcji blisko 60% ziemskiego tlenu (aktualizacja: 4.12.2015; nowa analiza wykazała, że wzrost temperatury oceanu również powoduje przerwanie produkcji tlenu przez fitoplankton)

Wzrost temperatury i fotosynteza (aktualizacja: 4.12.2015; dane NASA ujawniają trend ocieplenia, który podąża śladem efektu cieplarnianego na Wenus)

Przyszłość energii atomowej (aktualizacja: 14.10.2015)

Przeminęło z gazem (łupkowym) (aktualizacja: 11.10.2015)

Boom łupkowy w USA finansowany przez śmieciowe zadłużenie (aktualizacja: 7.10.2015)

Badanie: Rośnie liczba masowych zgonów zwierząt (aktualizacja: 5.10.2015)

Syria: Kilka niehumanitarnych przyczyn potencjalnej „interwencji” (aktualizacja: 16.09.2015)

Bank Światowy, tworzenie ubóstwa i banalność zła (aktualizacja: 8.09.2015; przypis nr 1; streszczenie raportu o Agendzie Zrównoważonego Rozwoju ONZ)

Stanęłam pomiędzy koncernem i Arktyką (aktualizacja: 19.08.2015; przypis nr 1)

Entropia, ekonomia i życie (aktualizacja: 1.08.2015; przypis nr 1)

Naturalne prawa upadku (przypis nr 1)

Badanie przeprowadzone w oparciu o model NASA*: Cywilizacja przemysłowa zmierza w stronę upadku (aktualizacja: 19.06.2015)

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualizacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.