Lista uaktualnionych wpisów (najnowsza aktualizacja: 3.10.2017)

Najnowsze aktualizacje trafiają na szczyt listy wpisów. Ażeby uzyskać dostęp do najnowszych informacji w aktualizowanych tekstach, wystarczy użyć CTRL-F, wpisać rok w polu „Znajdź” i wcisnąć „Return” lub „Enter”.

 

Ocieplenie ziemskiej atmosfery przyspiesza (aktualizacja: 3.10.2017; tropikalne lasy uwalniają więcej CO2 niż przechwytują – przestały pełnić rolę pochłaniacza węgla netto; 12.09.2017; proces topnienia północnej wiecznej zmarzliny obejmuje już około jedną czwartą jej powierzchni; 4.09.2017; katastrofalna sytuacja pożarowa w Europie, Kanadzie, na Syberii i Grenlandii; 24.08/2017; lipiec 2017 był najcieplejszym miesiącem w historii pomiarów; 26.06.2017; rekordowe stężenia atmosferycznego CO2 nad Syberią; 22.06.2017; przekroczenie punktu krytycznego atmosferycznych koncentracji CO2 wywołało w przeszłości nagłe zmiany klimatu, które na przestrzeni zaledwie kilku dekad przyniosły wahania temperatur sięgające 15°C; 17.06.2017; tropikalne lasy torfowe są już źródłami emisji CO2 netto i przyspieszają wzrost temperatur Ziemi; 13.06.2017; wskutek ocieplenia klimatu cieki wodne Alp stały się emiterami dwutlenku węgla netto; 5.06.2017; topnienie wiecznej zmarzliny w Arktyce wprowadzi do atmosfery ogromne ilości tlenku azotu, który zatrzymuje słoneczne ciepło 300 razy skuteczniej niż dwutlenek węgla; 24.05.2017; emitowany przez Amazonkę dwutlenek węgla praktycznie odpowiada ilości tego gazu pochłanianej przez amazoński las deszczowy; 22.05.2017; potwierdziły się najgorsze obawy: topniejąca wieczna zmarzlina Alaski wypełnia atmosferę ogromną ilością gazów cieplarnianych; 23.04.2017; padł kolejny rekord dziennych koncentracji atmosferycznego dwutlenku węgla; 16.04.2017; nowe odkrycie potwierdza wysokie prawdopodobieństwo nagłej erupcji metanu z podmorskich hydratów; 13.04.2017; wieczna zmarzlina jest bardziej wrażliwa na zmianę klimatu, niż sądzono dotychczas: wzrost temperatury globu o 2°C stopi zmarzłoć w 40% i uwolni do atmosfery blisko pół biliona ton węgla; 9.04.2017; marcowa objętość arktycznego lodu morskiego była najniższa w historii pomiarów; 3.04.2017; fragmentacja lasów jest o wiele bardziej destrukcyjna, niż sądzono dotychczas: zwiększa roczne emisje węgla o setki milionów ton; 29.03.2017; obserwacje satelitarne odkryły ponad 200 nowo utworzonych, błękitnych jezior w rosyjskiej Arktyce, które emitują metan; 27.03.2017; w 2017 odnotowano najniższy maksymalny zasięg globalnego lodu morskiego na początku sezonu topnienia; 24.03.2017; na Syberii odkryto 7.000 wypełnionych metanem wzniesień; 18.03.2017; trwające erupcje coraz większych ilości metanu z dna Oceanu Arktycznego pozostają w znacznym stopniu niewykryte przez lądowe stacje pomiarowe; 10.03.2017; planetarne grunty uwolnią do atmosfery znacznie więcej dwutlenku węgla, niż się spodziewano; 2.03.2017; ogromne połacie wiecznej zmarzliny Arktyki w północno-zachodniej Kanadzie zapadają się i ulegają gwałtownej dezintegracji – proces przyspieszył w całej Arktyce; 28.02.2017; w 2016  atmosferyczne koncentracje CO2 odnotowały rekordowy wzrost; 22.01.2017; średnia temperatura Ziemi w 2016 roztrzaskała ustanowiony rok wcześniej rekord: od 1750 Ziemia ogrzała się o ponad 1.5°C; 31.12.2016; globalne ocieplenie przekroczyło kolejny punkt bez powrotu ze względu na wzrost temperatur, gleby wprowadzają do atmosfery CO2 w ilości równej emisjom przemysłowym z połowy XX wieku; 25.12.2016; Ocean Południowy nie spowolni globalnego ocieplenia  pochłania mniej CO2 niż szacowano; temperatura w okolicy bieguna północnego była wyższa od normy o +30°C; 28.11.2016: gleby Arktyki są bardziej wrażliwe na ocieplenie niż przypuszczano już przy niewielkim wzroście temperatury uwalniają do atmosfery znaczne ilości dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu; 21.11.2016; przez pierwszych dziesięć miesięcy 2016 w dotkniętej suszą Kalifornii obumarły 62 miliony drzew – wydarzenie bez precedensu w historii najnowszej; 20.11.2016; równikowe lasy przestają funkcjonować jako kluczowe pochłaniacze dwutlenku węgla, które spowalniały globalne ocieplenie; 18.11.2016; nastąpiło załamanie globalnego obszaru lodu morskiego; letnie temperatury w Arktyce w trzeciej dekadzie listopada w okolicach bieguna północnego wzrosły powyżej zera; 4.11.2016; nowo odkryty mechanizm klimatyczny ujawnił, że prognozy ocieplenia wywołanego wzrostem koncentracji CO2 są zaniżone; 25.10.2016; rekordowo niski jesienny zasięg arktycznego lodu morskiego; 20.10.2016; na dnie Morza Barentsa odkryto liczne kratery utworzone przez ogromne eksplozje metanu, które wywołuje topnienie hydratów; 14.10.2016; środowisko naukowe zaszokowane: zdolność roślinności do pochłaniania CO2 raptownie spada od 2006 roku, ponieważ wegetacja planety osiągnęła wówczas swój szczyt absorpcji atmosferycznego dwutlenku węgla co najmniej 24 lata wcześniej niż zakładano; 8.10.2016; szacunki globalnych emisji metanu zostały poważnie zaniżone – mogą być nawet dwukrotnie wyższe od wartości podawanych dotychczas; 6.10.2016; tegoroczna wyprawa badawcza ustaliła, że potężne emisje metanu z podmorskiej wiecznej zmarzliny Arktyki uległy znacznemu zwiększeniu od 2014 roku; biomasa arktycznych roślin wodnych uwalnia do atmosfery coraz więcej metanu; 1.10.2016; syberyjski sezon pożarów w 2016 roku wydłużył się o ponad miesiąc, władze nie panują nad żywiołem; 24.09.2016; modele Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu dramatycznie zawyżyły tempo wchłaniania CO2 przez planetarne gleby – wbrew oczekiwaniom proces nie spowolni globalnego ocielenia; 15.09.2016; globalny sierpień 2016 najgorętszym miesiącem w historii meteorologicznych pomiarów; 19.08.2016; globalny lipiec 2016 najgorętszym miesiącem w historii meteorologicznych pomiarów; syberyjskie pożary powodują gwałtowny wzrost koncentracji gazów cieplarnianych; 10.08.2016; historyczne zapisy meteorologiczne zaniżyły całkowitą wartość antropogenicznego ocieplenia Ziemi; subalpejskie lasy przestają być jednym z kluczowych pochłaniaczy CO2; 7.08.2016; rekordowo cienka pokrywa lodu morskiego Arktyki na początku sierpnia; 3.08.2016; prognoza wzrostu średniej globalnej temperatury o 10°C przed rokiem 2026; 1.08.2016; ocieplająca się Ziemia zmniejsza zdolność roślin lądowych do magazynowania węgla: 24.07.2016; pierwsze półrocze 2016 najcieplejsze w historii pomiarów; 21.07.2016; ogromne pożary na północnej i środkowej Syberii; topniejąca wieczna zmarzlina zamienia arktyczną tundrę w ruchomą bańkę metanu; 17.07.2016; trudne do wykrycia i ugaszenia pożary torfowisk są największymi pożarami na świecie; 4.07.2016; badacze NASA wykazali, że rosnące emisje gazów cieplarnianych w Arktyce mogą pozostać niewykrytymi; 26.06.2016; rekordowy skok atmosferycznego stężenia CO2 w pierwszym półroczu 2016; tempo topnienia arktycznej wiecznej zmarzliny odnotowało w ciągu 50 lat czterokrotny wzrost; 18.06.2016; topnieje już wieczna zmarzlina znajdująca się pod płytkimi jeziorami Arktyki; 16.06.2016; koncentracje atmosferycznego CO2 na stałe przekroczyły pułap 400 ppm; rekordowe temperatury na Syberii, Alasce i Grenlandii; 7.06.2016; w maju 2016 szczytowe wartości temperatur wody morskiej odnotowano na rekordowym obszarze oceanu światowego; 6.06.2016; tundra i wieczna zmarzlina Alaski przestały być głównym buforem przeciwko zmianie klimatu – wskutek antropogenicznego ocieplenia stały się jej głównym motorem; 1.06.2016; emisje gazów cieplarnianych z jezior i wód śródlądowych mogą być o prawie 50 proc. większe niż zakładano; 30.05.2016; rosyjska Republika Sachy (Syberia wschodnia) kapituluje: wydano dekret zwalniający władze z obowiązku gaszenia pożarów niezagrażających populacjom ludzkim – tymczasem płoną miliony hektarów; 26.05.2016; wiodący badacze Syberii i Arktyki alarmują o katastrofalnym tempie topnienia wiecznej zmarzliny i hydratów metanu; raport NOAA informuje o wysokiej wartości średniej temperatury w Arktyce w okresie styczeń-kwiecień 2016; badanie zapowiada kilkukrotny wzrost ilości pożarów na Alasce; 16.05.2016; majowe tempo utraty arktycznego lodu morskiego odpowiada wartościom odnotowywanym w czerwcu i lipcu; ekstremalne upały i susze w Azji Wschodniej wywołały falę pożarów lasów; 20.04.2016; rekordowa liczba pożarów w Nepalu; 19.04.2016; chmury odbijają mniej światła słonecznego niż sądzono – wzrost temperatur prognozowany przez modele klimatyczne został znacznie zaniżony; 14.04.2016; rekordowo wczesny początek letniego sezonu topnienia na Grenlandii; 26.03.2016; międzynarodowe badanie ustaliło, że wieczna zmarzlina Arktyki topnieje szybciej niż zakładano; 22.03.2016; tempo antropogenicznych emisji dwutlenku węgla jest najwyższe od 66 milionów lat; mikroorganizmy glebowe, które są fundamentem wytrzymałości całego środowiska Ziemi na zmianę klimatu, nie będą w stanie przystosować się do niej w sposób, jaki zakładają modele klimatyczne)

Autor „Granic wzrostu”: Nic już nie poradzimy (aktualizacja: 27.08.2017; badacze z Uniwersytetu Południowej Australii wykazali, że utrzymanie wzrostu PKB na dłuższą metę jest niemożliwe)

Temperatura mokrego termometru (aktualizacja: 23.08.2017; wzrost średniej globalnej temperatury o 4°C przyniesie super-upały z niebezpieczną dla życia ludzi wartością 55°C  będą pojawiać się one regularnie w wielu częściach świata, z Europą Wschodnią włącznie; 10.06.2017; rosnące temperatury w Indiach już teraz są śmiertelne – zaskoczeni tempem zmian badacze ostrzegają, że wskutek postępującego ocieplenia liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć gwałtownie; 6.03.2017; wzrost temperatury w tropikach o niecałe 3°C uniemożliwi przetrwanie wielu żywym organizmom, w tym połowie ludzkości; 27.07.2016: wysoka wartość temperatury mokrego termometru odnotowana z dala od równika w amerykańskim stanie Missouri; 21.05.2016; rekordowe temperatury w Indiach i Pakistanie wysoki poziom ciepła utajonego zbiera śmiertelne żniwo; 6.04.2016; raport Białego Domu prognozuje zabójcze wartości temperatur i dewastację infrastruktury służby zdrowia USA wskutek zmiany klimatu)

Dodatnie sprzężenia zwrotne klimatu uruchomione przez silnik cieplny cywilizacji przemysłowej (aktualizacja: 20.08.2017; nowe dodatnie sprzężenie zwrotne: rosnące temperatury ograniczają zdolność oceanu do magazynowania atmosferycznego węgla; 4.03.2017; lasom na całym świecie grozi śmierć z powodu coraz intensywniejszych, coraz bardziej rozległych i coraz częstszych susz; 29.01.2017; nowe dodatnie sprzężenie zwrotne w Arktyce [materiał filmowy])

Brudne sekrety ‚czystej energii’ (aktualizacja: 27.06.2017; auta elektryczne nie zredukują emisji gazów cieplarnianych w perspektywie krótkoterminowej – mogą je zwiększyć; produkcja jednej baterii marki Tesla uwalnia tyle CO2, co 8 lat jazdy samochodem na benzynę; 2.02.2017; nawet błyskawiczne tempo wdrażania energii odnawialnej nie powstrzyma katastrofalnej zmiany klimatu; 4.09.2016; analiza empiryczna wykazała, że produkcja i eksploatacja biopaliw ma gorszy wpływ na klimat niż benzyna; 30.03.2016; według nowego raportu klimatyczne cele stawiane przed energią odnawialną są nieosiągalne; 10.03.2016; badanie ustaliło, że technologie energii słonecznej i wodorowej, które mają zapewnić wolny od emisji gazów cieplarnianych transport lotniczy, są mitem; 22.02.2016; budowa „rewolucyjnego”, napędzanego energią odnawialną „miasta przyszłości” – o zerowych emisjach gazów cieplarnianych – kończy się fiaskiem)

Cywilizacja i nierówność społeczna (aktualizacja: 20.06.2017; globalna nierówność jest znacznie gorsza, niż szacowano)

Akwizytorzy fałszywej nadziei (aktualizacja: 2.06.2017; sadzenie drzew na dużą skalę nie zneutralizuje rosnących przemysłowych emisji dwutlenku węgla; 27.11.2016; zastosowanie technik modyfikacji pogody w celu złagodzenia zmiany klimatu może zwiększyć zakwaszenie oceanów i pozbawić Ziemię warstwy ozonowej; 13.06.2016; „nowa radykalna technika, która zamienia CO2 w skałę” nie zdoła zredukować atmosferycznych koncentracji tego gazu cieplarnianego; 17.03.2016; geoinżynieria nie poradzi sobie z powstrzymaniem wzrostu poziomu morza; 22.02.2016; okazuje się, że wtłaczany w podziemne skały dwutlenek węgla [w ramach procesu sekwestracji wykorzystywanego przez technologie wychwytywania i składowania CO2] znajduje liczne drogi ucieczki; 14.02.2016; kolejna analiza wykazała, iż zastosowanie projektów usuwania CO2 z atmosfery uderzy w ekosystemy i bioróżnorodność Ziemi)

Nowa era niedoborów żywności – echo upadłych cywilizacji (aktualizacja: 29.05.2017; współczesne tempo wzrostu poziomu morza jest nawet trzy razy szybsze od szacowanego dotychczas; antropogeniczna zmiana klimatu gwałtownie popycha system klimatyczny w stronę „nowej normalności”, która całkowicie odbiega od stanu, jaki panował przez minione 150 lat; 11.05.2017; ocieplenie globu o niecałe 2°C katastrofą dla terenów suchych strefy umiarkowanej; 2.05.2017; łowiska Morza Śródziemnego w obliczu całkowitego załamania; 27.04.2017; Antarktyda topnieje znacznie szybciej, niż sądzono; 15.03.2017; na półkuli północnej wiosna rozpoczyna się o 26 dni wcześniej niż 10 lat temu; 21.02.2017; utrata lodu w arktycznej Kanadzie wywiera dramatyczny wpływ na zmianę poziomu mórz – w ciągu 10 lat powierzchniowe topnienie tamtejszych lodowców przyspieszyło o oszałamiające 900 procent; 21.12.2016; mimo postępu technologicznego, system żywnościowy jest równie wrażliwy na suszę i ciepło, jak w latach 30. XX wieku – wzrost temperatury globu o 2°C powyżej średniej zmniejszy plony nawet o 80%; 11.12.2016; globalna susza trwa już piąty rok; władze Boliwii ogłaszają stan wyjątkowy z powodu suszy; 9.11.2016sposób użytkowania gruntów uczyni je źródłem netto atmosferycznego dwutlenku węgla, co zagrozi zdolności ziemi do produkowania żywności i przechowywania wody; 27.10.2016; materiał filmowy o wzroście poziomu mórz; 9.10.2016; zmiana klimatu następuje wiele tysięcy razy szybciej od tempa adaptacji roślin uprawnych warunkujących przetrwanie rasy ludzkiej; 22.08.2016; na znacznych obszarach wód terytorialnych Chin nie ma już ryb – przyczyną są nadmierne połowy i zanieczyszczenie; 28.07.2016; zanieczyszczenie powietrza dezorientuje poszukujące pożywienia pszczoły i zaburza kluczowe interakcje pomiędzy owadami i roślinami; 6.07.2016; materiał filmowy na temat nieodwracalnego rozpadu Antarktydy Zachodniej; 2.07.2016; susza w Meksyku zabiła w ciągu dwóch miesięcy kilkadziesiąt tysięcy krów; 30.06.2016; przemysł bezpieczeństwa narodowego USA przygotowuje się na bezprecedensowy, globalny kryzys żywnościowy; 22.06.2016; rośnie częstotliwość i intensywność piaskowych burz, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w Azji Środkowej i Afryce Środkowej; 11.06.2016; rosnące koncentracje dwutlenku węgla zmniejszą wartość odżywczą jedzenia, uderzą w łańcuch pokarmowy; 9.06.2016; zmiana klimatu zwiększa ilość trujących toksyn w roślinach uprawnych na całym świecie; 14.05.2016; w sezonie 2015-2016 pszczelarze amerykańscy stracili 44% pszczół; 4.05.2016; susze dewastują uprawy w Azji, Ameryce Południowej, Afryce i na Karaibach; 19.04.2016; rosnący poziom dwutlenku węgla redukuje wartość odżywczą głównego źródła pożywienia pszczół; 15.04.2016; poziom morza wzrośnie szybciej niż prognozowano; 8.03.2016; zmiany środowiskowe wywołane m.in. przez globalne ocieplenie upośledzą zdolność gleb do utrzymania ludzi i innych gatunków; 3.02.2016; Wielki Zielony Mur Chiński nie powstrzymał pustyń – wielopokoleniowy program sadzenia drzew zawiódł; 2.03.2016; według raportu platformy ONZ ds. bioróżnorodności i funkcjonowania ekosystemów obserwowany spadek liczebności zapylaczy stanowi zagrożenie dla głównych upraw rolnych świata)

Badanie: Wymarcie gatunków morskich przed rokiem 2048 (aktualizacja; 27.05.2017; komitet doradczy rządu Australii przyznał, że ocalenie Wielkiej Rafy Koralowej jest niemożliwe; 26.05.2017; antropogeniczna zmiana klimatu zabiła w sezonie 2016/2017 połowę Wielkiej Rafy Koralowej, która jest w stanie agonalnym; 5.05.2017; zanieczyszczenie oceanów powoduje niewydolność układu odpornościowego delfinów; 21.04.2017; kombinacja wysokich temperatur i rosnącego zakwaszenia oceanów rozpuszcza organizmy morskie; 12.03.2017 głębokie dno oceanu, największe na świecie środowisko życia, które już teraz doświadcza poważnych niedoborów pokarmowych, stoi w obliczu śmiertelnego głodu; 23.02.2017; najdłuższe i najbardziej rozległe bielenie koralowców w historii przetrwało okres naturalnego ochłodzenia oceanu i utrzyma się w 2017 roku; 11.01.2017; według analizy ONZ prawie wszystkie rafy koralowe świata będą wkrótce doświadczać bielenia w każdym sezonie; 23.11.2016; zakwaszenie oceanów wyniszcza rafy koralowe; 17.09.2016; ludzie odpowiadają za bezprecedensowe w historii Ziemi wymieranie dużych zwierząt morskich; 3.09.2016; na całym świecie rozprzestrzeniają się toksyczne algi; 1.08.2016: zmiana klimatu przyczyną bezprecedensowego obumierania lasów namorzynowych; 4.06.2016; mikro-plastik uzależnia młode ryby i sprawia, że giną przed osiągnięciem wieku reprodukcyjnego; 2.06.2016; podczas manewrów marynarka wojenna USA uśmierca legalnie wiele milionów zwierząt; 24.05.2016; nanoplastik wywiera poważny negatywny wpływ na zwierzęta wodne; 10.05.2016; badanie przeprowadzone jeszcze przed rozpoczęciem trzeciego globalnego bielenia raf wykazało, że gatunek koralowca, który w największym stopniu odpowiada za wzrost raf, odnotowuje raptowny spadek swojej liczebności; 22.04.2016; na całym świecie wymierają koralowce – największy ekosystem Ziemi jest w stanie krytycznym; 19.04.2016; wzrost temperatur zmniejszy produkcję kwasów omega-3 w fitoplanktonie; 13.03.2016; zanieczyszczający oceany mikro-plastik zaburza pracę układu rozrodczego ostryg; 1.03.2016; ocieplające się oceany zabijają rozgwiazdy i homary; według nowo opublikowanych prac badawczych zmiana klimatu sprawi, że korale zostaną zdeformowane i zaatakowane przez wirusy; 24.01.2016; międzynarodowy zespół badaczy wykazał, iż Ocean Indyjski zamienia się w „ekologiczną pustynię”)

Badanie: Cywilizacja przemysłowa jest silnikiem cieplnym (aktualizacja: 17.05.2017; badanie kanadyjskiego rządu ujawniło, że przemysł energetyczny zaniża poziom faktycznego zanieczyszczenia atmosfery nawet o 4.5 raza; 15.03.2016; w 2015 roku koncentracje dwutlenku węgla w atmosferze wzrosły o największą wartość w historii pomiarów; 26.02.2016; naukowcy atomowi stwierdzili, że elektrownie jądrowe potęgują zmianę klimatu; 23.01.2016; nowa analiza udowodniła, że silnik cieplny cywilizacji zapobiegł rozpoczęciu epoki lodowcowej)

Badania: Trwa szóste planetarne wymieranie wywołane przez człowieka cywilizowanego (aktualizacja: 16.05.2017; wylesianie prowadzi do wyginięcia większości gatunków lądowych planety – skala deforestacji jest większa, niż szacowano; 18.02.2017; liniowa zmiana klimatu dziesiątkowała blisko połowę wszystkich ssaków – wpływ globalnego ocieplenia na zagrożone gatunki został „szalenie zaniżony”; 13.02.2017; silnik cieplny cywilizacji przemysłowej przyspieszył tempo naturalnej, liniowej zmiany klimatu 170 razy; 17.12.2016; zmiana klimatu spowodowała w 2016 lokalne wymarcie setek gatunków obserwowanych przez badaczy; 13.11.2016; globalne ocieplenie wywiera już wpływ na każdy ekosystem Ziemi – według wcześniejszych prognoz zaobserwowana skala przeobrażeń miała pojawić się dopiero za kilkadziesiąt lat; 2.11.2016; modele znacznie zaniżyły poziom zagrożenia wymarciem spowodowanym przez ocieplenie klimatu; 25.01.2016; według nowej pracy badawczej niszczone przez cywilizację planetarne życie zapewniało stabilną atmosferę Ziemi; 6.01.2016: badanie Uniwersytetu w Bristolu potwierdza, że tempo obecnych zmian środowiskowych nie ma precedensu w historii Ziemi)

Dramatyczny raport o stanie oceanów (aktualizacja: 25.04.2017; wzrost temperatur oceanów zaburza funkcjonowanie ekosystemów przybrzeżnych, prowadzi do zniszczenia sieci pokarmowych; 15.02.2017; zanieczyszczenie Oceanu Arktycznego rośnie w tempie wykładniczym; 28.01.2017; zmiana klimatu zwiększy ilość toksycznej rtęci trafiającej do ekosystemów morskich; 23.12.2016; obserwacje NASA wykryły oceaniczną eko-katastrofę topnienie czap lodowych redukuje liczebność fitoplanktonu; 17.11.2016; miliony ton zatopionych środków bojowych zagrażają morskiemu życiu; 22.09.2016; alarmująco wysokie poziomy zanieczyszczenia na dnie najgłębszych rowów oceanicznych świata; 24.08.2016; rozgrzane oceany stają się trujące; 6.08.2016; wysoki poziom zakwaszenia wód oceanu powoduje dramatyczną redukcję ikry; 15.07.2016; zakwaszenie oceanów spotęguje zmianę klimatu; 29.05.2026; atmosferyczne zanieczyszczenia przemysłowe pozbawiają oceany tlenu; 29.04.2016; zmiana klimatu redukuje poziomy tlenu w oceanach; 22.01.2016; dalszy wzrost koncentracji dwutlenku węgla „odurzy” oceany znacznie wcześniej niż sądzono; 20.01.2016; oceany świata ocieplają się w coraz szybszym tempie)

Termodynamiczny upadek ropy naftowej (aktualizacja: 19.04.2017; największy na świecie koncern naftowy ostrzegł przed zbliżającymi się niedoborami ropy; 7.01.2017; kolejne badania potwierdzają, że kombinacja spadku energii netto i Peak Oil spowoduje w najbliższym czasie krach finansowy, załamanie gospodarcze i kryzys żywnościowy)

Konfrontując się z rzeczywistością (aktualizacja: 11.04.2017; wywołana zmianą klimatu redystrybucja bioróżnorodności pogrąży populacje ludzkie w konfliktach; 2.07.2016; chaos permanentnej katastrofy klimatycznej najszybciej ogarnie tropiki, które stanowią 50% planety — przed rokiem 2020)

Dlaczego globalne niedobory wody stanowią zagrożenie terroryzmem i wojną (aktualizacja: 1.04.2017; upadające ekosystemy Azji [krótki materiał filmowy]; 2.12.2016; wzrost średniej temperatury Ziemi o 2°C zamieni południe Europy w pustynię; 4.10.2016; 65% wód podziemnych w dorzeczu zaopatrującym ponad 750 milionów ludzi w Azji Południowej nie nadaje się do picia i nawadniania; metropolie zlokalizowane w największych deltach świata zanieczyszczają w szybkim tempie wiejskie wody podziemne; 13.09.2016; intensywne wylesianie obszarów zlewni zagraża bezpieczeństwu wodnemu świata; 6.09.2016; rosnące stężenie arszeniku w wodach podziemnych Azji Południowo-Wschodniej zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców regionu; 29.08.2016; Indie i Pakistan zmierzają w stronę wojny o wodę; obszary rolnicze Indii zamieniają się w pustynię; 7.08.2016; badanie globalne alarmuje o dramatycznym wzroście miejskich kosztów uzdatniania wody; 2.08.2016; wskutek zmiany klimatu chmury i opady deszczu zmierzają w stronę biegunów konsekwencją tego zjawiska będą niedobory wody i żywności; 1.07.2016; Pekin i inne miasta świata zapadają się z powodu nadmiernej eksploatacji wód gruntowych; 29.06.2016; Chinom kończy się woda [krótki materiał filmowy]; 18.04.2016; zdjęcia satelitarne ujawniają bezprecedensowe tempo zanikania lodowców tropikalnych; 6.04.2016; według instytutu ONZ nowe wzory wodno-klimatyczne zagrażają stabilności politycznej i gospodarczej większości regionów świata, zaś ekstremalne zjawiska pogodowe odwrócą rozwój Zachodu – proces ten trwa już chociażby w Kanadzie; 2.04.2016; sytuacja wodna w Indiach staje się coraz bardziej dramatyczna; 8.03.2016; analiza wykazała, że projekty „czystej” energii przyczyniłyby się do sześciokrotnego zwiększenia zapotrzebowania sektora energetycznego na wodę – odpowiadałoby ono 90% obecnego globalnego zużycia wody; 18.02.2016; niedobory wody dotykają już 4 miliardów ludzi)

Systemy życia Ziemi w stanie szybkiego zanikania (aktualizacja: 25.02.2017; deforestacja lasów mających status obszarów chronionych wprowadza do atmosfery miliony ton węgla rocznie; 8.02.2017; ludzie cywilizowani emitują ponad 250 miliardów ton substancji chemicznych rocznie)

Fukushima – informacje aktualizowane (aktualizacja: 6.02.2017; w jednym ze stopionych reaktorów elektrowni Fukushima Dai-ichi odnotowano rekordowy, ‚niewyobrażalny’ poziom promieniowania i wykryto dziurę pod zbiornikiem ciśnieniowym)

Postulat Khazooma-Brookesa (aktualizacja: 20.01.2017; postęp technologiczny nie ocali środowiska naturalnego Ziemi; 15.08.2016; ekspansja Internetu doprowadzi do niekontrolowanego wzrostu zużycia energii)

Badania: Katastrofalny wpływ cywilizacji przemysłowej na Amazonię (aktualizacja: 5.12.2016; wylesianie Amazonii na najwyższym poziomie od 8 lat, 21.08.2016; redukcja funkcji ekosystemowych lasów tropikalnych spowodowana przez plantacje palm olejowych ma konsekwencje globalne; czerwiec kolejnym miesiącem, w którym przyspieszyło tempo deforestacji Amazonii; 12.07.2016; ostatnie susze, które nawiedziły Amazonię, spowolniły wzrost drzew i całkowicie wyłączyły zdolność lasu do pochłaniania dwutlenku węgla; 9.07.2016; dane satelitarne ujawniły, że w maju 2016 degradacja Amazonii odnotowała wzrost o 5.785% w porównaniu z majem 2015; 11.06.2016; zapory wodne powodują nieprzerwane wymieranie gatunków; 26.05.2016; według raportu władz Peru należący do kraju rozległy obszar Amazonii został zatruty rtęcią podczas operacji wydobycia złota; 14.03.2016; działalność ludzi degraduje w szybkim tempie ekosystemy słodkowodne Amazonii – „krwiobieg” biomu jest zagrożony; 12.02.2016; wycinka pomaga gatunkom inwazyjnym wypierać rodzime ssaki kluczowe dla przetrwania lasu; zapaść gospodarcza nie ogranicza tempa utraty lasów tropikalnych; 5.02.2016; nadmierne polowania w Amazonii prowadzą do upadku biomasy, który intensyfikuje zmianę klimatu)

Raport o stanie planety: Od 1970 roku skonsumowaliśmy połowę ziemskiej różnorodności życia (aktualizacja: 29.10.2016; globalne populacje dzikich zwierząt zmniejszą się o dwie trzecie przed rokiem 2020; 14.08.2016; najstarsze ekosystemy Ziemi upadną jako pierwsze wskutek zmiany klimatu i działalności człowieka; 29.07.2016; od 1970 roku Cywilizacja Przemysłowa trzykrotnie zwiększyła zużycie zasobów naturalnych Ziemi; 23.05.2016; w ciągu ostatnich 16 lat nastąpił gwałtowny zanik szaty roślinnej w jednym z kluczowych miejsc bioróżnorodności świata; 24.04.2016; spowodowana działalnością człowieka utrata bioróżnorodności planety jest znacznie gorsza niż szacowano)

Dziennik pokładowy: Ocean umiera (aktualizacja: 16.10.2016; Wielka Pacyficzna Plama Śmieci jest znacznie większa niż sądzono i rośnie nieprzerwanie)

Przed nami upadek deflacyjny? (aktualizacja: 30.09.2016; Międzynarodowy Fundusz Walutowy ostrzegł, że banki centralne mogą przegrać z siłami deflacyjnymi i rządy muszą udzielić im wsparcia; 27.08.2016; bankierzy centralni – trapieni niskim wzrostem gospodarczym, niską inflacją i niskimi stopami procentowymi – proszą rządy o pomoc, czyli zmonetyzowanie publicznego długu)

Podsumowanie zmiany klimatu i aktualizacja (19.09.2016; w krótkiej eksplikacji autor przedstawia powody zaniechania dalszych aktualizacji eseju; 31.08.2016; ostatnia aktualizacja)

Arktyczny metan: Zignorowane dowody emisji (aktualizacja: 11.09.2016; międzynarodowy raport o ociepleniu oceanów ostrzega przed uwolnieniem miliardów ton metanu z morskiego dna; 27.04.2016; dane z rdzeni lodowych potwierdziły, że za nagły wzrost temperatury powierzchni morza u schyłku ostatniej epoki lodowcowej odpowiadał uwolniony z hydratów metan)

Szara eminencja i marsz ku wojnie (aktualizacja: 9.09.2016; Zbigniew Brzeziński rezygnuje z imperium; 13.08.2016; armia i wywiad Stanów Zjednoczonych analizują scenariusze wojny z Chinami; 12.11.2015; przesłuchania w Kongresie USA: Waszyngton kontynuuje przygotowania do III wojny światowej)

Geneza wojny w Syrii: Peak oil, zmiany klimatyczne i geopolityka naftowa (aktualizacja: 31.08.2016; grupa doradcza rządu Izraela i NATO uważa, że zniszczenie Państwa Islamskiego byłoby strategicznym błędem; 11.09.2015; przypis nr 2)

Krótka historia bezpiecznego limitu (aktualizacja: 25.08.2016; wzrost gospodarczy, nawet gdyby był możliwy w przyszłości, nie pokryłby kosztów szkód wywołanych przez prognozowane huragany; 14.05.2016; Administracja Informacji Energetycznej USA [EIA] opublikowała prognozę zużycia energii do roku 2040)

Efekty emisji aerozoli antropogenicznych (aktualizacja: 17.08.2016; aerozole przemysłowe tymczasowo maskują trend rosnącej intensywności huraganów; 4.02.2016; zanieczyszczenie powietrza odgrywa większą rolę w zmianie globalnych opadów deszczu niż sądzono wcześniej)

Zwrot energii z inwestycji (aktualizacja: 10.08.2016; pogarszająca się sytuacja materialna mieszkańców uprzemysłowionego Zachodu symptomem szybkiego tempa spadku energii netto – raport)

Badanie ostrzega przed globalnymi niedoborami prądu (aktualizacja: 4.08.2016; krótki materiał filmowy pt. „Pułapka technologiczna”; 4.10.2015; przemysł zaopatrzenia w prąd ostrzega, że sieciom energetycznym zagraża zmiana klimatu)

Zabójcza broń nuklearna i ‚wyjątkowy naród’ (aktualizacja: 21.06.2016; światowy raport o broni nuklearnej stwierdził, że skutków jej rozprzestrzeniania nie da się już powstrzymać)

Upadek Jemenu przedsmakiem tego, co nadchodzi (aktualizacja: 16.06.2016; globalna sprzedaż broni osiągnęła w 2015 najwyższy poziom od dziesięciu lat, popyt wzrósł na terenie całego Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej, najwięcej maszyn do zabijania kupiła Arabia Saudyjska; 20.01.2016; krótkie opracowanie na temat trwającego upadku Arabii Saudyjskiej; 4.12.2015; podczas konferencji Credit Suisse producenci broni zapewnili inwestorów o korzyściach płynących z eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie)

Oblicze upadku: Społeczna nekrofilia w Grecji (aktualizacja: 22.05.2016; przedrewolucyjne nastroje Greków)

Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej: Impreza dobiegła końca (aktualizacja: 18.05.2016; światowe rezerwy ropy konwencjonalnej są zawyżone o połowę)

Łowcy-zbieracze i mitologia rynku (aktualizacja: 6.04.2016; badanie ustaliło, że zachowaniu środowiska naturalnego nie sprzyja w największym stopniu tzw. zrównoważona gospodarka, tylko egzystencja ludów rdzennych, wyniszczanych systematycznie przez tzw. świat cywilizowany)

Zabić Zielonych! (aktualizacja: 30.03.2016; ONZ alarmuje o epidemii zabójstw obrońców środowiska)

Pentagon przygotowuje się na społeczne niepokoje wywołane wstrząsami klimatycznymi i energetycznymi (aktualizacja: 29.03.2016; Pentagon odpowiada za większe środowiskowe zniszczenia niż którekolwiek państwo)

Prognoza pogody (finansowo-ekonomicznej) (aktualizacja: 14.02.2016; nowe komentarze i seria prasowych nagłówków; 26.01.2016; fragmenty raportu Citigroup, który ostrzega przed upadkiem systemowym)

Normalni i cywilizowani (aktualizacja: 2.03.2016; przypis nr 2: w styczniu i lutym 2016 liczba uchodźców i migrantów przeprawiających się przez Morze Śródziemne do Europy wzrosła 30-krtonie w porównaniu z rokiem minionym)

Badanie: Fragmentacja wyrokiem śmierci dla lasów i ich mieszkańców (aktualizacja: 25.02.2016; praca badawcza, która po raz pierwszy wykorzystała narzędzia biologii termicznej w studiach nad deforestacją, ustaliła, że zmiany temperatury powodują ekologiczne spustoszenie w lasach poddanych fragmentacji; 6.02.2016; badanie globalne ujawniło wzrost tempa fragmentacji lasów)

Związek Zaniepokojonych Naukowców: Dossier oszustwa (aktualizacja: 26.12.2015; dochodzenie ujawniło kolejne dowody, które potwierdzają, że branża naftowo-gazowa była w pełni świadoma katastrofalnych konsekwencji eksploatacji paliw kopalnych co najmniej od końca lat 70. XX wieku)

Badanie: Zakwaszone oceany zagrażają produkcji blisko 60% ziemskiego tlenu (aktualizacja: 4.12.2015; nowa analiza wykazała, że wzrost temperatury oceanu również powoduje przerwanie produkcji tlenu przez fitoplankton)

Wzrost temperatury i fotosynteza (aktualizacja: 4.12.2015; dane NASA ujawniają trend ocieplenia, który podąża śladem efektu cieplarnianego na Wenus)

Przyszłość energii atomowej (aktualizacja: 14.10.2015)

Przeminęło z gazem (łupkowym) (aktualizacja: 11.10.2015)

Boom łupkowy w USA finansowany przez śmieciowe zadłużenie (aktualizacja: 7.10.2015)

Badanie: Rośnie liczba masowych zgonów zwierząt (aktualizacja: 5.10.2015)

Syria: Kilka niehumanitarnych przyczyn potencjalnej „interwencji” (aktualizacja: 16.09.2015)

Bank Światowy, tworzenie ubóstwa i banalność zła (aktualizacja: 8.09.2015; przypis nr 1; streszczenie raportu o Agendzie Zrównoważonego Rozwoju ONZ)

Stanęłam pomiędzy koncernem i Arktyką (aktualizacja: 19.08.2015; przypis nr 1)

Entropia, ekonomia i życie (aktualizacja: 1.08.2015; przypis nr 1)

Naturalne prawa upadku (przypis nr 1)

Badanie przeprowadzone w oparciu o model NASA*: Cywilizacja przemysłowa zmierza w stronę upadku (aktualizacja: 19.06.2015)

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualizacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.