Spóźnione o kilkanaście lat oficjalne potwierdzenie tragicznego faktu

Dzięki opracowaniu dr. Guy’a McPhersona z 2013 r. dowiedzieliśmy się, że jedno z najpotężniejszych dodatnich sprzężeń zwrotnych klimatu – planetarne emisje metanu – jest już aktywne i ogrzewa Ziemię. Dopiero teraz, po upływie dziewięciu lat od blogowej publikacji, ten tragiczny fakt został potwierdzony oficjalnie przez „autorytatywny zespół badawczy”.


Uczeni z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze (NTU) wykazali, iż obserwowany rekordowy wzrost koncentracji metanu w atmosferze można wytłumaczyć tym, jak z roku na rok zmienia się zachowanie systemu klimatycznego Ziemi. Wynik analizy dowodzi tego, że nagła zmiana klimatu jest potężniejszym czynnikiem zwiększającym ilość CH4 w atmosferze, niż wskazywał na to konsensus naukowy. Oznacza to, że Ziemia ociepla się szybciej, niż przewidywano.

Dane z minionych czterech dekad pozwoliły zbadać wpływ wahań temperatur i opadów na stężenie atmosferycznego metanu. Zespół NTU ustalił, iż Ziemia wprowadza do atmosfery więcej CH4, niż usuwa, a zatem w powietrzu zatrzymuje się więcej ciepła. Oddziaływanie tego dodatniego sprzężenia zwrotnego może być nawet czterokrotnie większe od szacunków zawartych w najnowszym raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC).

Odkrycie wyjaśnia, dlaczego koncentracje metanu w atmosferze pobiły rekord nawet w 2020 r., kiedy to pandemia COVID-19 spowodowała redukcję przemysłowych emisji CH4. Pomiary Narodowej Służby Oceanicznej i Atmosferycznej USA (NOAA) pokazują, że ilość metanu w powietrzu osiągnęła najwyższy poziom w 2020 i 2021 r., a dzisiaj rośnie w najszybszym tempie w dziejach. [Nature Communications, 22.06.2022 r.]


Kolejna praca badawcza skorygowała powtarzaną przez media i popularnych naukowców nieścisłość, że metan jest gazem cieplarnianym 25 razy silniejszym od dwutlenku węgla.

Instytut Zaawansowanych Studiów nad Zrównoważonym Rozwojem (IASS) w Poczdamie alarmuje, iż oddziaływanie metanu na system klimatyczny Ziemi zostało poważnie zaniżone. Zarządzanie CH4 w oparciu o przypisanie mu „równoważnika dwutlenku węgla” pomija kluczową rolę metanu w klimacie krótkoterminowym – w ciągu najbliższych 20 lat – w którym to czasie gaz ten będzie ocieplał planetę około 80 razy mocniej niż dwutlenek węgla – napisali autorzy. [Environmental Science & Policy, 08.2022 r.]

Wizualizacja danych: Wyrzuty CH4 z dna oceanu.

Oprac. exignorant

Ten wpis został opublikowany w kategorii Klimat. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.