Zestawienie aktualizacji: 2021 r. [12]

Dodatnie sprzężenia zwrotne klimatu uruchomione przez silnik cieplny cywilizacji przemysłowej:

Globalne ocieplenie osłabia zdolność gleb do magazynowania węgla

Zdolność gleb do gromadzenia węgla „spada gwałtownie” wraz ze wzrostem średniej temperatury. Natężenie emisji węglowych zależy od rodzaju podłoża: gleby gruboziarniste (niskogliniaste) tracą trzykrotnie więcej węgla od gleb drobnoziarnistych (bogatych w glinę). Ponieważ gruntowy rezerwuar magazynuje węgiel w ilości większej niż atmosfera i wszystkie drzewa, uwolnienie nawet niewielkiego procentu wywrze dramatyczny wpływ na klimat Ziemi. Nasza analiza ponad 9 000 próbek z całego świata wykazała, iż pochłaniacze węgla w postaci gleb gruboziarnistych wysokich szerokości geograficznych są wyjątkowo wrażliwe na ocieplenie.wyjaśnia prof. Iain Hartley z Kolegium Życia i Nauk Środowiskowych w Exeter. [Nature Communications, 18 listopada 2021 r.]

Planeta gorętsza o 2°C w porównaniu z epoką preindustrialną (1750 r.) oznacza, iż gleby wyemitują ~230 miliardów ton węgla (ponad czterokrotnie więcej niż 100-letnie emisje Chin i ponad dwukrotnie więcej niż 100-letnie emisje Stanów Zjednoczonych). [Nature Communications, 2 listopada 2020 r.]

W antropocenie wymuszanie radiacyjne związane z koncentracjami gazów cieplarnianych wzrosło o ponad 2,0 waty na metr kwadratowy, co odpowiada ociepleniu o ponad 2°C powyżej średniej przedprzemysłowej. To nagłe zdarzenie zaszło w okresie niewiele dłuższym od ludzkiego życia. – informuje prof. Andrew Y. Glikson, paleoklimatolog i badacz systemu Ziemi z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii. [Event Horizon, październik 2020 r.; rozdz. 4, str. 31].

Gleby rolnicze przyspieszają nagłą zmianę klimatu

Szereg gleb rolniczych generuje tak dużo podtlenku azotu, że potęguje zmianę klimatu. Eksperci porównali podłoża o różnej wilgotności i stwierdzili, iż gleby rolnicze mogą obficie emitować N2O w szerokim zakresie warunków środowiskowych. Pod względem potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) na przestrzeni 100 lat gaz ten przewyższa dwutlenek węgla aż 298 razy. Prezentujemy dowody na to, że efekty ocieplenia klimatu wywołane emisjami podtlenku azotu z lokalnych gleb kukurydzianych i sojowych są dwukrotnie większe od efektów ochłodzenia klimatu, które można uzyskać poprzez gromadzenie dwutlenku węgla w glebach za pomocą powszechnych praktyk rolniczych.piszą autorzy pracy badawczej. Mikroorganizmy wydalają N2O jako produkt uboczny przetwarzania azotu. Dodawanie nawozów azotowych do gleby prowadzi do wydalenia dodatkowego N. [Proceedings of the National Academy of Sciences, 16 listopada 2021 r.]

Pola uprawne w Serbii.


Nagła zmiana klimatu: Antarktyda topnieje trzy razy szybciej niż pięć lat temu:

Antarktyda przekracza punkt krytyczny

Po naturalnym ociepleniu, jakie zakończyło ostatnią epokę lodowcową, powracały epizody, w których góry lodowe odrywały się od Antarktydy i trafiały do Oceanu Południowego. Uczeni z Uniwersytetu w Bonn dowiedzieli się, iż przekroczenie tego punktu krytycznego zajęło zaledwie dziesięć lat, a utrata masy lodowej trwała przez wiele stuleci. Modelowanie pokazuje, że obecna sytuacja stanowi punkt krytyczny. [Nature Communications, 18 listopada 2021 r.]


Przekroczone punkty krytyczne i sygnał nagłej zmiany klimatu:

Nagłe zmiany klimatu zachodzą w trakcie przekraczania punktu krytycznego

Rdzenie lodowe są źródłem wiedzy o dramatycznych przeobrażeniach klimatu, do jakich dochodziło w przeszłości. Za zaburzenia równowagi odpowiadały dodatnie sprzężenia zwrotne. Obecne ocieplenie, którego sprawcą jest cywilizacja przemysłowa, destabilizuje systemy fizyczne i ekosystemy najszybciej w historii Ziemi. Naukowcy z Narodowego Centrum Badawczego (Francja), Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles i Uniwersytetu Columbia (USA) opracowali metodologię, która skutecznie wykrywa nagłe zmiany w zapisach klimatycznych. W przypadku Grenlandii rdzenie ujawniają przejście ze stanu cieplejszego (interstadiał), do stanu chłodniejszego (stadiał). Ich istnienie świadczy o bistabilnym systemie klimatycznym. Przeskoki następowały gwałtownie w trakcie przekraczania punktu krytycznego. [Chaos, 16 listopada 2021 r.]


Globalne niedobory wody i ich konsekwencje:

Nagła zmiana klimatu pogarsza jakość wody w Azji

Strumienie i rzeki Azji Wysokogórskiej zaspakajają pragnienie blisko jednej trzeciej globalnej populacji i mają kluczowe znaczenie dla hydroenergetyki i upraw żywności. Wzbierające od lat roztopy wiosenne zasilają dopływy największych rzek Azji – m.in. Jangcy, Indusu i Mekongu – i niosą ze sobą coraz więcej kamieni, piasku i innych osadów. Od lat 50. (!) średnia lokalna temperatura wzrosła o ponad 2°C, a  topnienie i deszcze dramatycznie zwiększyły porcję materiału glebowego przenoszonego przez cieki regionu. Konsekwencją są coraz częstsze i coraz bardziej destrukcyjne powodzie i lawiny błotne, pogarszająca się zarówno jakość wody, jak i trwałość zapór i zbiorników wykorzystywanych do hydroenergetyki i nawadniania. [Science, 28 października 2021 r.]


Lasy tropikalne szybko tracą zdolność pochłaniania węgla:

Część lasów objętych ochroną UNESCO przyspiesza nagłą zmianę klimatu

Lasy położone w obrębie co najmniej 10 obiektów światowego dziedzictwa UNESCO stały się od przełomu tysiąclecia źródłami węgla netto. Zjawisko jest następstwem pożarów, wylesiania i globalnego ocieplenia. Park Narodowy Yosemite w USA, Park Narodowy Gór Błękitnych w Australii i tropikalne lasy deszczowe Sumatry w Indonezji, są jednymi z miejsc, które od 2001 r. wyemitowały więcej dwutlenku węgla, niż pochłonęły. Raport Światowego Instytutu Zasobów (WRI), Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) i UNESCO ostrzega, że trend ogarnie inne obszary chronione. [The Guardian, 27 października 2021 r.]

Park Narodowy Gór Błękitnych w Australii.


Katastrofalny wpływ cywilizacji przemysłowej na Amazonię:

Skala wylesiania w Amazonii największa od 15 lat

Deforestacja w najrozleglejszym lesie deszczowym na Ziemi odnotowała w minionym sezonie skok o 22% i osiągnęła najwyższy poziom od 15 lat. Brazylijski Narodowy Instytut Badań Kosmicznych (INPE) podał do wiadomości, iż w okresie między 1 sierpnia 2020 r. a 31 lipca 2021 r. Amazonia została pozbawiona 13 235 kilometrów kwadratowych sklepienia drzewostanu. [INPE, 18 listopada 2021 r.]


Dodatnie sprzężenia zwrotne klimatu uruchomione przez silnik cieplny cywilizacji przemysłowej:

Globalne ocieplenie osłabia zdolność Wszechoceanu do pochłaniania CO2

Podwodny żar to bezpośrednia konsekwencja nagłej zmiany klimatu. Zaburza on funkcjonowanie całych ekosystemów i uśmierca miliardy mieszkańców podwodnego świata. Dwuletnia fala gorąca tymczasowo osłabiła tzw. biologiczną pompę Pacyfiku – arcyważny mechanizm, który przenosi węgiel z powierzchni oceanu do głębin. Podobne upały zmniejszają biologiczną rolę Wszechoceanu jako pochłaniacza dwutlenku węgla. – mówi dr Steven Hallam, mikrobiolog z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej i autor badania. Wszechocean jest globalnym rezerwuarem atmosferycznego CO2. Skoro podmorskie fale gorąca redukują zdolność pochłaniania tego gazu cieplarnianego, to rezerwuar się kurczy, a w atmosferze pozostaje więcej dwutlenku węgla. – dodaje dr Colleen Kellogg z Instytutu Hakai. [Communications Biology, 22 października 2021 r.]

Sadza z pożarów przyspiesza ocieplenie i topnienie Arktyki bardziej, niż sądzono

Arktyka ociepla się kilkakrotnie szybciej od reszty globu. Przyczyniają się do tego m.in. pożary wybuchające dalej na południe. Sadza przedostaje się do atmosfery i przemieszcza nad koło podbiegunowe, gdzie opada na lód. Przyciemniona powierzchnia intensywniej pochłania promienie słoneczne, co wzmaga topnienie. Pożoga wprowadza do arktycznej atmosfery trzy razy więcej czarnego węgla, niż wskazywały na to symulacje modeli klimatycznych. Sadza może również przyspieszać wzrost temperatur. tłumaczy Makoto Koike z Uniwersytetu Tokijskiego. Serwis monitorowania atmosfery Copernicus Unii Europejskiej (CAMS) podał, że czarny węgiel z pożarów lasów w Rosji dotarł tego lata aż do Grenlandii i Kanady. [Atmospheric Chemistry and Physics, 4 listopada 2021 r.]


ONZ: „Zielony wzrost” jest nieosiągalny:

Większość mieszkańców Globalnej Północy nie zamierza rezygnować ze swoich nawyków konsumpcyjnych

Obywatele są zaniepokojeni „kryzysem” klimatycznym, ale ich większość uważa, że robi więcej dla ochrony Ziemi, niż ktokolwiek inny, z rządem włącznie. Z ankiety przeprowadzonej w 10 krajach – w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech – wynika, iż prawie połowa (46%) respondentów nie widzi potrzeby modyfikowania dotychczasowych nawyków konsumpcyjnych. [Public, listopad 2021 r.]


Jeśli jest Pani/Pan subskrybentem/stałym czytelnikiem bloga i uważa, że moja praca zasługuje na symboliczne wsparcie, proszę rozważyć możliwość zostania moim Patronem już za 5 zł miesięcznie. Dziękuję.

Oprac. exignorant

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualizacje. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.