Zatruta planeta [3]

Topniejąca wieczna zmarzlina uwalnia radon i rtęć

W całej strefie arktycznej pod ziemią zalegają ogromne pokłady uranu (U). Produktem jego rozpadu jest radon (Rn). W normalnych warunkach ten promieniotwórczy gaz izolują warstwy gleby i śniegu. Spowodowane przez cywilizację przemysłową topnienie wiecznej zmarzliny uwalnia Rn do atmosfery. Związek między odtajaniem marzłoci trwałej a rakiem płuc wyjaśnili 26 kwietnia 2021 r. naukowcy z Federalnego Centrum Kompleksowych Badań nad Arktyką i Rosyjskiej Akademii Nauk.

Kiedy wdychamy radon, na nasze płuca oddziałuje niebezpieczne promieniowanie alfa. Ilości Rn, które unoszą się naturalnie w powietrzu, są śladowe (średnio ∼0,4 pCi/L). Według Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) przy sporadycznym kontakcie z taką dawką szkodliwość gazu jest względnie niska. Kontakt ciągły lub wyższe koncentracje prowadzą do uszkodzenia opłucnej. Tym samym zwiększa się ryzyko powstania nowotworu płuc. W klasyfikacji EPA radon jest drugim po nikotynie najważniejszym czynnikiem wywołującym tę chorobę.

Badanie rosyjskich uczonych wykazało, iż proces rozmrażania podziemnych zlodowaceń, który uruchomiła nagła zmiana klimatu, znacznie podniesie poziom stężeń Rn w atmosferze, co będzie miało „straszliwy” wpływ na zdrowie organizmów arktycznych, w tym ludzi. Ponieważ radioaktywny gaz radonowy jest bezwonny i bezbarwny, zmysły go nie wykrywają. Mieszkańcy regionu nie są i nie będą świadomi zagrożenia. Dojdzie do eksplozji zachorowań na raka.

Miejscowość położona na wiecznej zmarzlinie.

Niestety, emisje radonu nie stanowią jedynej konsekwencji dezintegracji podłoża w gwałtownie ocieplającej się Arktyce. Wieczna zmarzlina jest również naturalnym rezerwuarem rtęci (Hg). W obrębie pola podbiegunowego gleby magazynują około 700 milionów litrów tego metalu. Wskutek topnienia marzłoci trwałej przenika on do wód gruntowych i rzek. Wchłaniany przez organizmy, przemieszcza się w górę łańcucha pokarmowego. Rtęć bywa zabójcza nie tylko dla ludzi – niszczy układ nerwowy, pokarmowy i odpornościowy także innych gatunków zwierząt.

Instytut Arktyczny oszacował, że wzrost średniej globalnej temperatury o 3°C w porównaniu z epoką preindustrialną wystarczy, by roztopić 85% górnych warstw wiecznej zmarzliny. Ze względu na dziesiątki aktywnych dodatnich sprzężeń zwrotnych ocieplenie Ziemi przekroczy tę wartość w ciągu najbliższych lat.


Przeczytaj koniecznie: Zatruta planeta [1], Zatruta planeta [2], Plastikowa planeta, Zanieczyszczenie plastikiem oznacza wymarcie, Betonowa planeta, Cyfrowa planeta.

Oprac. exignorant

Jeśli jest Pani/Pan subskrybentem/stałym czytelnikiem bloga i uznaje moją pracę za wartościową i zasługującą na symboliczne wsparcie, proszę rozważyć możliwość zostania moim Patronem już za 5 zł miesięcznie. Dziękuję.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Cywilizacja, Wymieranie gatunków. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.