Oblicza wymierania: Głód zabija wieloryby w Oceanie Spokojnym i Atlantyckim

Nowe doniesienia są tragiczną ilustracją prognozy o współwymieraniu – in. efekcie domina – jako mechanizmie zagłady większości ziemskiego życia wskutek nagłej zmiany klimatu.

Pływacz szary.

Pływacze szare i humbaki umierają z głodu. Niedobory żywności w Oceanie Spokojnym i Atlantyckim są spowodowane wzrostem temperatur. Kondycja populacji największych ssaków Ziemi jest miarą zdrowia Wszechoceanu. Odchody wielorybów są bezcennym nawozem warunkującym rozwój fitoplanktonu – organizmu produkującego większość planetarnego tlenu i uczestniczącego w regulacji klimatu.

Rodzina wali szarych.

Od grudnia do lutego tysiące wali szarych (Eschrichtius solidus) migruje z zimnych wód północnego Oceanu Spokojnego do cieplejszych wód Kalifornii Dolnej, gdzie wydają potomstwo. Przed tą wyczerpującą wyprawą matki muszą zgromadzić dużo energii w postaci tłuszczu. Ze względu na przyspieszające ocieplenie oceanów dramatycznie maleje liczebność obunogów – drobnych skorupiaków, które są podstawą wielorybiej diety. W rezultacie drapieżnicy szczytowi nie mają wystarczającej ilości pożywienia. Wielu z nich nie dociera do celu lub ginie w drodze do domu.

Długopłetwiec oceaniczny.

Autorami raportu z lutego 2021 r. są Fredrik Christiansen z Uniwersytetu w Aarhus i Lars Bejder z Uniwersytetu Hawajskiego w Mānoa. Badacze monitorowali walenie od 2017 r. za pomocą dronów. W 2018 r. stwierdzili, że ich stan gwałtownie ulega pogorszeniu. Diagnoza zbiegła się ze spadkiem wskaźnika reprodukcji. W tym samym roku rozpoczęło się trwające już trzeci sezon zdarzenie „niezwykłego wzrostu śmiertelności”. Bardzo wiele pływaczy szarych opuszcza swoje żerowiska niedożywiona – ich zapasy energii wyczerpują się przed zakończeniem okresu rozrodczego, czego następstwem jest śmierć głodowa. – wyjaśnił Christiansen.

Rodzina humbaków.

Identyczny trend odnotowano w Oceanie Atlantyckim wśród długopłetwców oceanicznych (Megaptera novaeangliae). W Zatoce Świętego Wawrzyńca u wybrzeży Kanady w ciągu ostatnich 15 lat znacznie zmniejszyła się ilość ich potomstwa. W tym przypadku przyczyną również są fale podwodnych upałów, które pozbawiają samice najważniejszego pokarmu: śledzi. Według Joanny Kershaw, która kieruje zespołem badającym ten region akwenu, głodne matki tracą zdolność karmienia piersią.


Cywilizacja przemysłowa zabija wieloryby plastikiem, chemikaliami, hałasem i armatami harpunowymi.


Jeśli jest Pani/Pan subskrybentem/stałym czytelnikiem bloga i uznaje moją pracę za wartościową i zasługującą na symboliczne wsparcie, proszę rozważyć możliwość zostania moim Patronem już za 5 zł miesięcznie. Dziękuję.

Tłum. exignorant

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wymieranie gatunków. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.