Instrumenty wojny niekonwencjonalnej

Fragment artykułu Mint Press News o jednej z najważniejszych publikacji poratlu WikiLeaks.

Dziennikarze WikiLeaks udostępnili opinii publicznej podręcznik Sił Operacji Specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych (ARSOF) z 2008 r. na temat niekonwencjonalnych działań wojennych, których kluczowym elementem jest właściwie zintegrowana manipulacja władzą gospodarczą. Jego treść potwierdza, że główne instytucje finansowe – Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OWGR) – są wykorzystywane przez Waszyngton jako broń w czasie konfliktu oraz jako narzędzie nacisku wpływające na politykę i współpracę rządów. Dokument ARSOF określa się mianem instrukcji obalenia nieposłusznych reżimów.

Rozdział pt. Instrument finansowy władzy narodowej i niekonwencjonalnych działań wojennych USA wyjaśnia, że aparat rządowy Stanów Zjednoczonych posługuje się jednostronną i pośrednią władzą finansową poprzez wpływy perswazyjne międzynarodowych i krajowych instytucji finansowych w zakresie dostępności i warunków pożyczek, dotacji lub innej pomocy pieniężnej dla zagranicznych podmiotów państwowych i niepaństwowych. Bank Światowy, MFW, OWGR, a także Bank Rozrachunków Międzynarodowych są zdefiniowane jako amerykańskie placówki dyplomatyczno-finansowe służące realizacji takich celów.

Rada Wykonawcza MFW

Podręcznik podkreśla, iż manipulacja podatkami i stopami procentowymi państwa w połączeniu ze środkami prawnymi i biurokratycznymi pozwala na otwieranie, modyfikowanie lub zamykanie przepływów finansowych. Ponadto autorzy przyznają, że Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA – organu nadzorującego sankcje wymierzone w narody takie jak chociażby Wenezuelaod dawna zajmuje się prowadzeniem wojen gospodarczych, które są ważne z punktu widzenia każdej kampanii Sił Operacji Specjalnych Armii USA.

Broń finansowa może być użyta do tworzenia bodźców finansowych lub czynników zniechęcających, które mają nakłonić przeciwników, sojuszników i zastępców do zmiany zachowania na poziomie strategicznym, operacyjnym i taktycznym. Takie niekonwencjonalne kampanie są w wysokim stopniu skoordynowane z Departamentem Stanu i Społecznością Wywiadowczą, ponieważ wymaga tego zidentyfikowanie elementów ludzkich na obszarze niekonwencjonalnych działań wojennych, które są najbardziej podatne na atak finansowy.

Bank Światowy i MFW to Instrumenty Finansowe i Dyplomatyczne Amerykańskiej Władzy Narodowej. Steruje nimi przede wszystkim Krajowa Rada Bezpieczeństwa USA, która odpowiada za konsolidację gospodarczych i wojskowych narzędzi władzy narodowej za granicą. „Niezależne” instytucje finansowe są de facto podporządkowane celom geopolitycznym Waszyngtonu i stanowią integralną część tego, co podręcznik ARSOF nazywa obecnym globalnym systemem zarządzania.

Tłum. exignorant

Jeśli uzna Pani/Pan moją pracę za wartościową i zasługującą na symboliczne wsparcie, proszę rozważyć możliwość zostania moim Patronem. Dziękuję.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Gospodarka, finanse, surowce i energia, Imperializm, militaryzm i [neo]kolonializm. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.