Raport Pentagonu z 2003 r.: Globalny kataklizm wywołany ‚nagłą zmianą klimatu’ prawdopodobny w ciągu 20 lat

Skrót artykułu The Guardian z 22 lutego 2004 r. Po czternastu latach nagła zmiana klimatu jest w toku. Dziennik milczy.

W ciągu najbliższych 20 lat zmiana klimatu może doprowadzić do globalnej katastrofy. Wojny i klęski żywiołowe pochłoną wiele milionów istnień ludzkich.

Tajny raport Pentagonu, którego upublicznienie wstrzymali najważniejsi urzędnicy obrony USA, został pozyskany przez dziennikarzy The Observer. Ostrzega on, iż główne europejskie miasta znajdą się pod wodą wskutek rosnącego poziomu mórz, a Wielka Brytania będzie doświadczać „syberyjskiego” klimatu przed 2020 r. Na całym świecie pojawią się konflikty nuklearne, ogromne susze, głód i powszechne zamieszki.

Dokument przewiduje, że nagła zmiana klimatu pogrąży planetę w anarchii. Kraje wykorzystają groźbę nuklearną, by zabezpieczyć kurczące się zaopatrzenie w żywność, wodę i energię. Skala zagrożenia dla stabilności cywilizacji wzrośnie niepomiernie i zdystansuje terroryzm – alarmują nieliczni eksperci, którzy zapoznali się z treścią dokumentu. Zaburzenia i konflikty staną się endemicznymi cechami życia, stwierdzają w podsumowaniu autorzy analizy. Po raz kolejny wojna będzie definiować ludzkie życie. Globalne ocieplenie musi wyjść poza debatę naukową i uzyskać rangę zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Scenariusz zbliżającej się destrukcyjnej zmiany klimatu jest prawdopodobny i podważy bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych na sposoby, które wymagają natychmiastowego zgłębienia.

Sporządzenie raportu zlecił wpływowy doradca obrony Andrew Marshall, który na przestrzeni minionych trzech dekad wywarł znaczący wpływ na myślenie wojskowe w USA. Wyniki analizy są upokarzające dla George’a W. Busha, który wielokrotnie negował istnienie zmiany klimatu. Eksperci nie mają wątpliwości, że ich lektura zaniepokoi prezydenta, który deklarował, iż obrona narodowa stanowi priorytet jego administracji.

W zeszłym tygodniu Biały Dom znalazł się pod ciężkim ostrzałem ze strony licznej rzeszy uznanych naukowców, która zarzuciła, że tendencyjnie wybiera te ustalenia badawcze, które pokrywają się z jego programem politycznym, odrzucając przy tym większość pozostałych, których nie aprobuje. Jeremy Symons – były informator z Agencji Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency EPA), który ujawnił jej upolitycznienie – podkreślił, iż czteromiesięczne tuszowanie raportu jest kolejnym przykładem na to, że Waszyngton usiłuje pogrzebać niebezpieczeństwa związane ze zmianą klimatu.

Klimatolodzy mają nadzieję, że Stany Zjednoczone podpiszą międzynarodowe traktaty mające na celu zredukowanie tempa globalnego ocieplenia. Profesor John Schellnhuber, były główny doradca ds. środowiska naturalnego w niemieckim rządzie i szef czołowej brytyjskiej grupy klimatologów z Centrum Badań nad Zmianą Klimatu im. Tyndalla, powiedział, że wewnętrzne obawy Pentagonu powinny stać się „punktem krytycznym” i katalizatorem, który zmusi Busha do zaakceptowania faktu, iż przeobrażenie klimatu jest zjawiskiem realnym i postępujacym. Bob Watson, główny naukowiec Banku Światowego i były przewodniczący Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu, zaznaczył, że przerażające ostrzeżenia Pentagonu nie mogą być dłużej lekceważone. Kadra Departamentu Obrony USA nie składa się z liberałów – generalnie reprezentuje poglądy konserwatywne. Skoro zmiana klimatu zagraża bezpieczeństwu narodowemu i gospodarce, prezydent musi podjąć stosowne działania. Bush i jego świta słucha zazwyczaj dwóch grup: lobby naftowego i Pentagonu, wyjaśnił Watson.

Prezydent utrzymuje, że globalne ocieplenie jest mistyfikacją, a za Potomakiem Pentagon przygotowuje się do wojen klimatycznych. To dość niepokojące, że Bush zaczyna ignorować własne agencje rządowe w tej sprawie, zauważył Rob Gueterbock z Greenpeace’u. Doug Randall z kalifornijskiej Sieci Biznesu Globalnego (Global Business Network) ostrzegł, że potencjalne skutki gwałtownej zmiany klimatu spowodują światowy chaos: To przygnębiające. Mamy do czynienia z wyjątkowym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, ponieważ nie ma w nim wroga, w którego można wycelować broń, i nie ma kontroli nad samym zagrożeniem”. Zdaniem Randalla jest już prawdopodobnie za późno, aby zapobiec kataklizmowi. Nie wiemy dokładnie, gdzie się znajdujemy w tym procesie. Może on rozpocząć się jutro i nie dostrzeżemy go przez następne pięć lat. Wydaje się oczywiste, że wskazane byłoby ograniczenie eksploatacji paliw kopalnych, dodał.

Według Jeremy’ego Symonsa powiązania administracji Busha z sektorem energetycznym i koncernami naftowymi są kluczem do zrozumienia, dlaczego zmiana klimatu traktowana jest w Gabinecie Owalnym ze sceptycyzmem. Ludzie prezydenta ignorują dowody, aby udobruchać garstkę firm energetycznych i naftowych, wyjaśnił.

Cytat z artykułu magazynu Forbes z 9 lutego 2004 r. na temat raportu Pentagonu pt. Scenariusz nagłej zmiany klimatu i jej konsekwencji dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych:

Pozornie odległe niebezpieczeństwo klimatyczne może uderzyć w nas szybciej i mocniej, niż to sobie wyobrażaliśmy. Perspektywa stała się tak realna, że zmagają się z nią strategiczni planiści Pentagonu. Zagrożenie, które przykuło ich uwagę jest następujące: globalne ocieplenie zamiast powodując stopniową, obejmującą stulecia zmianę, może wyprowadzić klimat poza punkt krytyczny. Coraz więcej dowodów sugeruje, iż system ocean-atmosfera, który kontroluje światowy klimat, może raptownie przejść z jednego stanu w inny w czasie krótszym niż dziesięć lat. Badacze nie wiedzą, jak blisko krytycznego progu się znajdujemy. Ale nagła zmiana klimatu może pojawić się w nieodległej przyszłości. Według danych z ostatniej dekady prawdopodobieństwo jest większe, niż przyznaje to gros klimatologów i klasa polityczna.

Nagła zmiana klimatu nieubłaganie uderzyłaby w ‚pojemność ekologiczną’ – zasoby naturalne, organizacje społeczne i sieci gospodarcze, które podtrzymują populacje ludzkie. Ogromne susze zamieniłyby pola uprawne w pył, a lasy w popiół. Postęp technologiczny i siły rynkowe, które pomagały zwiększyć pojemność środowiskową Ziemi, niewiele mogłyby zdziałać, aby przywrócić równowagę – skala kryzysu byłaby zbyt rozległa, a tempo zbyt szybkie. Konieczność natychmiastowej adaptacji sparaliżowałaby społeczeństwa. Wraz z kurczącą się nośnością ekologiczną nastąpiłby wybuch rozpaczliwych wojen o żywność, wodę i zasoby energetyczne. Państwa gotowe byłyby użyć broni nuklearnej.

Departament Obrony USA, który dysponuje rocznym budżetem przekraczającym bilion dolarów, nie miał interesu w tym, by ograniczyć własne emisje gazów cieplarnianych.

Project CensoredPentagon największym niszczycielem środowiska naturalnego [Project Censored, 2.10.2010]

Departament Obrony USA ponosi winę za najpoważniejsze i najbardziej rozległe zanieczyszczenie planety, ale nikt tego faktu nie odnotowuje. Środowiskowa destrukcja powodowana przez amerykańskie wojsko nie budzi zainteresowania organizacji ekologicznych i nie jest przedmiotem dyskusji podczas konferencji ONZ w sprawie zmiany klimatu. Ten wyniszczający, udokumentowany wpływ obejmuje nieskrępowaną eksploatację paliw kopalnych, potężne emisje gazów cieplarnianych, a także regularne wprowadzanie radioaktywnych i toksycznych substancji chemicznych do powietrza, wody i gleby (m.in. zubożony uran, pestycydy, defolianty takie jak Agent Orange, ołów, pierwiastki promieniotwórcze z broni wyprodukowanej, testowanej i używanej; ilość toksycznych odpadów przewyższa łączną ich produkcję pięciu największych amerykańskich koncernów chemicznych).

Globalne działania armii USA (wojny, interwencje, tajne operacje, około tysiąc baz na całym świecie i sześć tysięcy obiektów w Stanach Zjednoczonych) nie są objęte amerykańskimi limitami emisji gazów cieplarnianych. Sara Flounders pisze: Bez względu na obraną miarę Pentagon jest największym instytucjonalnym konsumentem produktów naftowych i energii w ogóle. Mimo to został zwolniony ze wszystkich międzynarodowych porozumień klimatycznych. Według Barry’ego Sandersa, autora książki „Zielona strefa: Środowiskowe koszty militaryzmu”, za największy pojedynczy atak na środowisko na wszystkich nas na całym świecie odpowiada jedna agencja: Siły Zbrojne Stanów Zjednoczonych.

W całej swojej długiej historii militarnych przygotowań, działań i wojen armia USA nie została pociągnięta do odpowiedzialności za ich skutki, które uderzają w środowisko naturalne, narody i zwierzęta. W trakcie negocjacji Porozumień z Kioto w grudniu 1997 r. Stany Zjednoczone uzależniły ich podpisanie od spełnienia jednego warunku: zwolnienia wszelkich operacji wojskowych kraju, także w ramach ONZ i NATO, z pomiarów lub redukcji gazów cieplarnianych. Po zapewnieniu sobie tego odstępstwa administracja Busha ostatecznie odmówiła podpisania porozumień, a Kongres USA wprowadził kategoryczny przepis gwarantujący wykluczenie wojska z jakiejkolwiek redukcji zużywanej energii i kontroli emisji. Barack Obama przedłużył ten stan rzeczy, podpisując stosowne rozporządzenie wykonawcze. Jednocześnie wezwał inne agencje federalne do podjęcia kroków w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. Jak informuje dziennikarka Johanna Peace, Armia wykorzystuje 80% rządowego zapotrzebowania na energię. […]

W lutym 2018 r. Dan Coats, dyrektor Wywiadu Narodowego USA (National Intelligence), który stoi na czele Wspólnoty Wywiadowczej (Intelligence Community), ostrzegł Kongres Stanów Zjednoczonych przed skutkami nagłej zmiany klimatu.

Wywiad USA: Zmiana klimatu zagraża już globalnej stabilności [Inside Climate News, 30.01.2019]

W swojej corocznej Ocenie zagrożeń światowych społeczność wywiadowcza USA ostrzegła, że zmiana klimatu i ogólna degradacja środowiska naturalnego zagrażają globalnej stabilności, ponieważ będą one napędzać konkurencję o zasoby, potęgować problemy gospodarcze i niezadowolenie społeczne w 2019 r. i kolejnych latach. Dokument przygotowany przez dyrektora wywiadu informuje, że niebezpieczeństwa klimatyczne, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, wyższe temperatury, susze, powodzie, pożary, burze, wzrost poziomu morza, degradacja gleb i zakwaszenie oceanów, nasilają się, przez co zagrażają infrastrukturze, zdrowiu, bezpieczeństwu wodnemu i żywnościowemu. Nieodwracalna destrukcja ekosystemów i siedlisk eliminuje korzyści gospodarcze, a sytuację pogarsza zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i mórz.

Przedstawiciele armii: Przygotujcie się na zagrożenia związane z przyspieszającą zmianą klimatu [Reuters, 21.02.2019]

Wojskowi alarmują, że siły zbrojne muszą być przygotowane na częstsze klęski żywiołowe, nowe konflikty i inne katastrofy, ponieważ przyspieszająca zmiana klimatu niesie ze sobą zagrożenia, które mogą wymagać interwencji militarnych w kraju i za granicą. Zagrożenia są prawdziwe. Widzimy je na całym świecie. Będą one wzbierały wraz ze wzrostem temperatury, powiedział James Clayden z holenderskiego ministerstwa obrony podczas konferencji na temat zmiany klimatu i bezpieczeństwa, która odbyła się w lutym 2019 r. w Hadze. Zmiana klimatu może spotęgować przemoc i konflikty, które rozleją się poza granice i wciągną inne kraje wskutek niedoborów żywności i wody, fal migracji i innych zdarzeń, ostrzegł emerytowany generał Tom Middendorp, były szef obrony Holandii.

Wpisy powiązane tematycznie.

Tłumaczenie: exignorant

Ten wpis został opublikowany w kategorii Klimat. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.